VELKOMMEN TIL OASE 2016
LES MER OM OASE 2016
VIL DU VÆRE FRIVILLIG?

TAKK FOR I ÅR

AKTUELT

Se alle nyheter

BLI MED PÅ OASE

Oase har vært svært viktig for min tro. Der har jeg fått sett hvor viktig det er å fokus på Jesus og hva han kan gjøre i min hverdag.
Knut Arild Hareide, Politiker
Å være hele familien på Oase er veldig bra! Vi har i flere år reist mange familier sammen, og alle vil tilbake år etter år. Opplegget for barna og ungdommene er supert
Linda Hægeland, Lærer
Det viktigste OASE har lært meg er å regne med en levende Gud – der jeg er – alltid – i alle relasjoner og alle steder! Det viktigste er ikke primært hva jeg gjør – men hvem jeg gjør det sammen med!
Mette Ellinor Boye, Forkynner
Oase har vært veldig viktig for min familie. Barne Oase har gitt barna erfaring med Den Hellige Ånd som har betydd mye for deres tro. Merete og jeg har også hatt stor glede av Oase og fått styrket og utvidet troen gjennom bl.a. lovsang og mye god undervisning
Eivind Arnevåg, Sportslig Leder
Oase har betydd mye for meg. I tenårene var det veldig verdifullt å ha en arena hvor man kunne lære, prøve, feile og gå noen skritt i et miljø hvor jeg opplevde et tydelig Jesusfokus. Dette Jesusfokuset opplever jeg fortsatt på Oase. Det både utfordrer og inspirerer meg.
Espen Hægeland, Prest
Oase har vært viktig for meg. Her møtte jeg en Gud som er aktivt tilstede i vår virkelighet. Det bærer ennå i liv og tjeneste.
Espen Andreas Hasle, Prest
Får opplevelse av nærhet til Gud gjennom Oase-uken. Fellesskap og fornyelse. Møte med mange gode mennesker. For mine gutter betydde TenOase en inngangsport/innfallsvinkel til lokal menighet i etterkant av stevnet. Godt arbeidsfellesskap i Vi på Taket – gjengen.
Øyvind Hægland, Økonom og musiker