Ansatte i Oase

Eivind Arnevåg
Inspirator
Johan Edvard Grimstad
Festivalsjef
Anne Lerbo
Økonomisjef
Bjarte Baasland
Markeds - og organisasjonskonsulent
Camilla Eikli
Leder TenOase
Jan Tore Anthonisen
Frivillig på kontrakt
Asbjørn Simonnes
Daglig Leder

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT ALLE STILLINGER I OASE ER DELTIDSTILLINGER