Ansvarsgrupper

 

Preste og Ledernettverket

Kjernen i arbeidet er PLN grupper rundt omkring i landet. Prester og ledere møtes som med hverandre der de deler...
Les mer
 

Oase Menighet og Team

Oase Menighet og Team ønsker å la de impulsene og ressursene som er tilgjengelig på sommerstevne flyte ut til menighetene...
Les mer
 

Oase Misjon

Oase Misjon vil fremme fornyelse ved Den Hellige Ånd i kirker i andre land, særlig lutherske og med et spesielt...
Les mer
 

Oase Business

Oase Business skal oppmuntre til apostolisk lederskap og profetisk tjeneste i arbeidslivet. Man skal legge tilrette for  for samlinger under SommerOase, konferanser...
Les mer
 

Veiledningstjenesten

Veiledningstjenesten er tilgjengelig under hele Sommer-Oase for deg som ønsker forbønn og/eller samtale om små eller store forhold i troen...
Les mer
 

TenOase

TenOase er en Jesus-etterfølgende bevegelse. Jesus er vår Frelser og vårt forbilde. Vi følger han i alt vi går i,...
Les mer
 

Oase Barn og Familie

Gjennom åndelige opplevelser, gode sosiale relasjoner og et sterkere kjærlighetsbånd til Gud og hverandre, ønsker vi å bygge familier som...
Les mer
 

Vi på taket

Oase Praktiske Medarbeidere bidrar til å realisere Oases mål gjennom praktisk tjeneste. Gjennom dette forvandles vi, og bidrar til forvandling...
Les mer