Ansvarsgrupper

 

Vi på taket

Oase Praktiske Medarbeidere bidrar til å realisere Oases mål gjennom praktisk tjeneste. Gjennom dette forvandles vi, og bidrar til forvandling...
Les mer
 

Oase Barn og Familie

Gjennom åndelige opplevelser, gode sosiale relasjoner og et sterkere kjærlighetsbånd til Gud og hverandre, ønsker vi å bygge familier som...
Les mer
 

TenOase

TenOase er en Jesus-etterfølgende bevegelse. Jesus er vår Frelser og vårt forbilde. Vi følger han i alt vi går i,...
Les mer
 

Veiledningstjenesten

Veiledningstjenesten er tilgjengelig under hele Sommer-Oase for deg som ønsker forbønn og/eller samtale om små eller store forhold i troen...
Les mer
 

Oase Business

Oase Business skal oppmuntre til apostolisk lederskap og profetisk tjeneste i arbeidslivet. Man skal legge tilrette for  for samlinger under SommerOase, konferanser...
Les mer
 

Oase Misjon

Oase Misjon vil fremme fornyelse ved Den Hellige Ånd i kirker i andre land, særlig lutherske og med et spesielt...
Les mer
 

Oase Menighet og Team

Oase Menighet og Team ønsker å la de impulsene og ressursene som er tilgjengelig på sommerstevne flyte ut til menighetene...
Les mer
 

Preste og Ledernettverket

Kjernen i arbeidet er PLN grupper rundt omkring i landet. Prester og ledere møtes som med hverandre der de deler...
Les mer