Vi på taket

Vi på taket

Oase Praktiske Medarbeidere bidrar til å realisere Oases mål gjennom praktisk tjeneste. Gjennom dette forvandles vi, og bidrar til forvandling i Oasefamilien, menigheter og samfunn....
Les mer

Oase Barn og Familie

Gjennom åndelige opplevelser, gode sosiale relasjoner og et sterkere kjærlighetsbånd til Gud og hverandre, ønsker vi å bygge familier som kan være resurser og byggesteiner...
Les mer

TenOase

TenOase er en Jesus-etterfølgende bevegelse. Jesus er vår Frelser og vårt forbilde. Vi følger han i alt vi går i, oppdager stadig mer av hans...
Les mer

Veiledningstjenesten

Veiledningstjenesten er tilgjengelig under hele Sommer-Oase for deg som ønsker forbønn og/eller samtale om små eller store forhold i troen og i livet¨generelt. Kanskje vil...
Les mer

Oase Business

Oase Business skal oppmuntre til apostolisk lederskap og profetisk tjeneste i arbeidslivet. Man skal legge tilrette for  for samlinger under SommerOase, konferanser og bygging av nettverk resten...
Les mer

Oase Misjon

Oase Misjon vil fremme fornyelse ved Den Hellige Ånd i kirker i andre land, særlig lutherske og med et spesielt fokus på kirker knyttet til...
Les mer

Oase Menighet og Team

Oase Menighet og Team ønsker å la de impulsene og ressursene som er tilgjengelig på sommerstevne flyte ut til menighetene i landet gjennom året. Oases...
Les mer