Oase Barn og Familie

Ansvarsgrupper i Oase

Navn på gruppen: Oase Barn og Familie
Leder: Asbjørn Kjølberg

Om gruppen

Asbjørn Kjølberg

Gjennom åndelige opplevelser, gode sosiale relasjoner og et sterkere kjærlighetsbånd til Gud og hverandre, ønsker vi å bygge familier som kan være resurser og byggesteiner i samfunnet vårt. Vi ønsker at barn og familier skal gjøre opplevelser sammen i Oase. Vi ønsker å tilrettelegge for at familiene skal ha det gøy sammen, gjennom å styrke fellesskapet seg i mellom, men også  knytte nye relasjoner med andre familier. Vi ønsker at familiene skal gjøre Guds opplevelser sammen. Når liten og stor erfarer Gud sammen, snakker om Gud sammen og leser Guds ord sammen, vil familien oppleve å bli mer knyttet sammen med hverandre og Gud.

Vi vil hjelpe familiene til et liv sammen med Jesus og ønsker å legge til rette for aktiviteter som familiene kan ta med hjem til sitt nærmiljø og bruke i arbeidet med å nå flere familier med evangeliet. Vi ønsker at barna skal bli tatt for alvor det de er nå, ikke hva de engang skal bli. Det er lett å glemme barna og vi skjønner ofte ikke deres potensial. Det vil arbeide for å få frem.

Under er et klipp fra et av møtene for barna under Oase 2016.