Oase Business

Ansvarsgrupper i Oase

Navn på gruppen: Oase Business
Leder: Anders Torvill Bjorvand

Om gruppen

Anders Torvill Bjorvand

Oase Business skal oppmuntre til apostolisk lederskap og profetisk tjeneste i arbeidslivet. Man skal legge tilrette for  for samlinger under SommerOase, konferanser og bygging av nettverk resten av året.

  • Oase Business skal være et støttenettverk for folk i næringslivet for å inspirere til ”marvelous comrades”.
  •  Legge til rette for, på sikt, å etablere lokale nettverksgrupper der folk kan dele både liv og utfordringer i jobbsammenheng.
  • ”Såkorn”-tenkning: Opprette kontakt mellom kristne investorer og gründere. Mentor / rådgivning / medvandring for å etablere ”anointed businesses”.
  • Være pådriver for å opprette Bønnerom i flere og flere bedrifter.
  • Arrangere seminar, konferanser og samlinger med fokus på våre verdier i arbeidslivet

Oase Buisness er initiativtaker til konferansen Hellig Hverdag. Hellig Hverdag er en nasjonal konferanse for tro, yrkesliv og hverdagsliv. Arrangeres på Gardemoen i april. Under er en video fra et av foredragene i fjor.

Promo for årets konferanse: