Oase Menighet og Team

Ansvarsgrupper i Oase

Navn på gruppen: Oase Menighet og Team
Leder: Morten Edvardsen

Om gruppen

Morten Edvardsen

Oase Menighet og Team ønsker å la de impulsene og ressursene som er tilgjengelig på sommerstevne flyte ut til menighetene i landet gjennom året. Oases visjon er å se Guds rike forvandle menneske, menighet og samfunn. I dette er menigheten grunncellen, og vi ønsker altså en retur-bevegelse fra Oase-stevnet og ut til den enkelte menighetsfamilie slik at den enkelte menighet kan reise seg og være det Gud har kalt den til.