Oase Misjon

Ansvarsgrupper i Oase

Navn på gruppen: Oase Misjon
Leder: Trond Løberg

Om gruppen

Trond Løberg

Oase Misjon vil fremme fornyelse ved Den Hellige Ånd i kirker i andre land, særlig lutherske og med et spesielt fokus på kirker knyttet til norsk misjonsarbeid.

Vi vil bygge og styrke fellesskapet med åndelige fornyelses-bevegelser i andre land, særlig i andre lutherske kirker, ikke minst gjelder det OASE-bevegelser i andre nordiske land, med det formål å hjelpe dem til å delta i arbeidet med åndelig fornyelse i misjonskirkene.

Oase Misjon har et særlig kall for India og har vært med i ledelsen av flere store fornyelses konferanser. Se video fra en konferanse i 2017 hvor Joseph Akinyele leder lovsangen.