Vi på taket

Ansvarsgrupper i Oase

Navn på gruppen: Vi på taket
Leder: Jan Henning Ryd

Om gruppen

Oase Praktiske Medarbeidere bidrar til å realisere Oases mål gjennom praktisk tjeneste. Gjennom dette forvandles vi, og bidrar til forvandling i Oasefamilien, menigheter og samfunn. Medarbeiderne opplever fellesskap, velsignelse og glede gjennom praktisk deltakelse, og forkynner dette for andre. Praktiske medarbeidere bidrar til praktisk gjennomføring av sommerstevnet. Ansvarsgruppas arbeid kan også være å legge til rette for riggecamp og program i denne.

 

 

Jan Terje Voreland