Preste og Ledernettverket

Ansvarsgrupper i Oase

Navn på gruppen: Preste og ledernettverket
Leder: Trond Arne Hauge

Om gruppen

Trond Arne Hauge

Kjernen i arbeidet er PLN grupper rundt omkring i landet. Prester og ledere møtes som med hverandre der de deler liv og Ordet, lytter sammen til Gud og ber for hverandre. Der hvor det ut fra lokale grupper taes initativ kan vi få til tiltak hvor vi også kan samhandle med Oase  sentralt. PLN ha de siste årene arrangert en egen dag for prester og ledere under SommerOase. PLN har som mål å kunne bidra inn mot gudstjenesten ut fra Oase verdiene og har hatt flere seminarer og møter rundt omkring i Norge.