TenOase

Ansvarsgrupper i Oase

Navn på gruppen: TenOase
Leder: Camilla Eikli

Om gruppen

Camilla Eikli

TenOase er en Jesus-etterfølgende bevegelse. Jesus er vår Frelser og vårt forbilde. Vi følger han i alt vi går i, oppdager stadig mer av hans sannhet og nyter det livet han har gitt oss. Relasjonen til Jesus er den viktigste relasjonen vi kan lede mennesker til.

Vi ønsker å inspirere og investere i ungdommer så de får en tro som er sann, sunn og standhaftig. Vi drømmer om å se oppreiste ungdommer som lever ut livet med Jesus i hverdagen. Liv hvor det kristne livet praktiseres gjennom at mennesker i ulike livssituasjoner finner trøst, oppmuntring og vennskap blant sine kristne søsken. Vi tror at dette skjer når mennesker følger Jesus og preges av ham. Vi ønsker at TenOase skal være et sted hvor ungdommer får mulighet til å ta viktige valg for livet med Jesus og får åpenbart sannheter om Gud og seg selv.