Veiledningstjenesten

Ansvarsgrupper i Oase

Navn på gruppen: Veiledningstjenesten
Leder: Per Kåre Vatland

Om gruppen

Veiledningstjenesten er tilgjengelig under hele Sommer-Oase for deg som ønsker forbønn og/eller samtale om små eller store forhold i troen og i livet¨generelt. Kanskje vil du også oppleve at Gud taler konkret til deg gjennom budskap eller omstendigheter under stevnet, og du trenger forbønn/samtale i forhold til dette. Veilederne, som har taushetsplikt og bærer tydelige navneskilt, betjener de som søker forbønn/samtale.

Mosestjenerne er i bønn for veiledere og de som søker forbønn, for møter, talere/medarbeidere og deltakere under hele stevnet. På slutten av møtene blir det vanligvis invitert til forbønn. Alle er da velkomme til å søke forbønn, om man er berørt av det som taler og møteleder har fokusert på, eller man ønsker forbønn/samtale for andre ting.