OM BOJOKO

For barn har vi et eget opplegg som kalles BoJoKo. Her vil barna få delta på møter og en hel del aktiviteter tilpasset sin alder. For å delta må foreldre og foresatte melde på sitt eller sine barn i forkant av sommerstevnet.

Oases mål med vårt barnearbeid er:

Vi ønsker at barn og familier skal gjøre opplevelser sammen i Oase.
Vi ønsker å tilrettelegge for at familiene skal ha det gøy sammen, gjennom å styrke fellesskapet seg i mellom, men også knytte nye relasjoner med andre familier.
Vi ønsker at familiene skal gjøre Guds opplevelser sammen. Når liten og stor erfarer Gud sammen, snakker om Gud sammen og leser Guds ord sammen, vil familien oppleve å bli mer knyttet sammen med hverandre og Gud.
Vi vil hjelpe familiene til et liv sammen med Jesus.
Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter som familiene kan ta med hjem til sitt nærmiljø og bruke i arbeidet med å nå flere familier med evangeliet.
Vi ønsker at barna skal bli tatt for alvor det de er nå, ikke hva de engang skal bli. Det er lett å glemme barna og vi skjønner ofte ikke deres potensial. Det vil arbeide for å få frem.