18
feb

En dag med festivalsjefen

Se hvordan festivalsjefen har det på Oase

Kanal 10 fulgte festivalsjefen en hel dag på Oase 2015. Oase er helt avhengige av flere hundre frivillige medarbeidere for å arrangere dette stevnet og festivalsjefen har en stor oppgave med å samle alle trådene til å bli et stort stevne. Staben i Oase kan forøvrig bekrefte at han er i minst like godt humør resten av året og har det også nesten like travelt ellers.

Leave a Reply