2
mar

En Oase der du bor?

Oase vil i løpet av 2017 intensivere arbeidet mot menigheter og forsamlinger.

Det kan være tungt å komme hjem fra et stevne og merke at det rike troslivet som fikk utfolde seg på sommerstevnet ikke får den samme støtten i egen menighet eller forsamling.  Oases visjon er at Gudsriket forvandler mennesker, menigheter og samfunnet. Oase vil derfor øke innsatsen for at Oases verdier kan bli levende og både småfellesskap, forsamlinger og i menigheter.

Vi har allerede to grupper: Menighet og Team (Morten Edvardsen) og Målrettet menighet (Eivind Bjørnar Hetlevik) som er ute i felten og følger opp menigheter over tid.
Med to nye medarbeidere i staben: Eivind Arnevåg og Jan Tore Anthonisen, vil kapasiteten øke betydelig. Disse to vil også arbeide for å koordinere flere frivillige Oaseforkynnere.  I tillegg til de som er nevnt over, er allerede nå Mette Boye, Ola Ohm og Asbjørn Simonnes m.fl. klare for å besøke menigheter.  Følg med på nettsidene våre – lista vil bli lenger etter hvert som vi utvikler dette arbeidet.

Ta kontakt med Jan Tore Anthonisen om dette. Jan.tore@oase.no så legger dere sammen en plan for et besøk eller et program over tid der Oase støtter ditt fellesskap eller din menighet.

Bjarte Baasland