22
mai

Bli med som frivillig

Godt nytt: Det strømmer inn påmeldinger fra hele landet, så det blir mange deltakere på Oase 2017 i Kongstenhallen – 11-16.juli. Det betyr at vi også har behov for flere frivillige.

På Oase får du bruke deg selv og dine gaver i et fellesskap som ønsker å løfte deg frem. Hvert år bidrar 4-500 frivillige medarbeidere på Oase.

Vi har behov for medarbeidere i varierte oppgaver. Vi har behov for praktiske medarbeidere (oppgaver både med og uten muskler), veiledere, medarbeidere for ungdom og barn. Mange opplever at det fellesskapet man får når man jobber sammen, er svært verdifullt og opplever at dette blir en gudstjeneste i seg selv.

MELD DEG SOM FRIVILLIG HER

Du får enklere et mindre miljø på et stort stevne og du får brukt dine evner og gaver i Guds rike! Mange opplever også å få venner for livet.

Nattvergudstjeneste for frivillige under Oase 2016.

Alle oppgavene medfører også at du får reduksjon eller gratis stevne deltakelse. Her er  en oversikt  over noen av de oppgavene du kan ha:

Praktisk medarbeider

Kontakt: Bjarte Baasland Tlf: 92217838 Email: bjarte@oase.no

Oase har utviklet et konsept som vi kaller «Vi på taket». Vi har et  flott bilde fra Luk 5.17 ff om de 4 vennene som praktisk tilrettela for at deres lamme venn skulle få et forvandlende nærmøte med Jesus. Da Jesus så deres tro skjedde underet. Derfor er disse oppgavene så utrolig viktige for hele stevnet. Mange av oss starter stevnet 2-3 dager før stevnet på det vi kaller RiggeOase. Mye skal gjøres klart før stevnet, her er det oppgaver for liten og stor. Du får oppgaver som passer til dine ønsker og kvaliteter. Dagene i forkant har også et åndelig fellesskap som mange verdsetter

Det er mange oppgaver du kan bidra med:

 • Hjelpe å rigge i dagene i forkant (både med og uten muskler)
 • Møteverter
 • Registreringsteam/stevnekontor
 • Brannvakter under møter
 • Parkeringsvakter
 • Vakter på skoler (også nattevakter)
 • Plukke søppel
 • Rydde
 • Vasking
 • Film-team
 • Journalist – team
 • Hjelpe siste dag med nedrigging (både med og uten muskler)

Oase veileder og mosestjener

Kontakt: Per Kåre Vatland, Tlf: 414 46 180 Email per.kare.vatland@lyse.net 

Veiledere for de voksne har blant annet forbønn og samtale med alle deltakerne. Vi har en viss kvalitetsprosedyre ved rekruttering av nye veiledere. Ønsker du å bli med som ny Veileder eller Mosestjener nå i 2017? – Kontakt Per Kåre Vatland. Vi må ha en referanse om du er med for første gang. Som veileder ligger det som forutsetning at man er med på «Medarbeiderdagene» i forkant av stevnet.

TenOase – medarbeider

Kontakt: Camilla Eikli Tlf: 97977971 Email: 

Å være medarbeider på TenOase innebærer å være gruppeleder og forbeder. Inkluderer graits overnatting på medarbeiderskole, frokost og mulighet til å smøre matpakke gjennom uken. Du får også knallgod hjemmelaget kveldsmat, som både gir mat i magen og et godt felleskap. Som medarbeider ligger det som forutsetning at man er med på «Medarbeiderdagene» i forkant av stevnet. For mange er disse dagene et høydepunkt i seg selv.

Er du medarbeider for første gang på TenOase trenger vi en referanse.

BarneOase-medarbeider

Kontakt:
Knut Magne Ziegler Tlf: 45066272 Email: kmzo@online.no
Steffen Nilsen Tlf: 47021668 Email: stefi@online.no

Bli med som medarbeider for barna.  Vi har store forventninger til hva Gud har på hjertet for sommerens stevne og gleder oss til å møte fantastiske barn! Det blir undervisning og lovsang blandet med lek og moro, i møte med gamle og nye venner. Som medarbeider ligger det som forutsetning at man er med på «Medarbeiderdagene» i forkant av stevnet.

Som BoJoKo-medarbeider er det forventet at du blir med fra søndagen på medarbeiderdagene. Du får hele stevnet til gratis og kan bo på skole gratis hvor du får frokost og kveldsmat.

Er du medarbeider for første gang på BoJoKo trenger vi en referanse.