30
apr

Inspirerende Hellig Hverdag – konferanse

Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Inspirerende på Hellig Hverdag

300 deltakere var samlet til Hellig Hverdag og fikk en meget inspirerende konferanse om tro, yrkesliv og hverdagsliv.

Flere organisasjoner arrangerte Hellig Hverdag, etter initiativ fra Oase Buisness og da spesielt Anders Torvill Bjorvand. De 300 deltagerne var også en bredt spekt med mennesker med god fordeling på både kjønn, alder og geografi. Her var både kirkeledere og pastorer, pensjonister og studenter, leger, sykepleiere, lærere, bedriftsledere og andre yrkesgrupper representert.

Hellig Hverdag

Det var mange gode foredrag, pausene ble benyttet til forfriskninger og sosialt samvær.

De fikk flere spennende foredrag, med mange forskjellige yrker representert også blant foredragsholderne.

Ola Honningdal Grytten –  professoren i økonomi som har vunnet flere kommunikasjons priser, satte standarden med å fortelle om Hans Nilsen Hauge, om en imponerende mann som fikk til svært mye og var tro mot sitt kall.

Ellers var en av talerne Andy Crouch, sjefsredaktør i Christianity Today. Han fortalte blant annet hvor viktig kulturen er i et arbeidsmiljø og bli bevisst på hvordan en kan bygge en motkultur.

Han brukte også Bach sine verker for å formidle sitt budskap, se et lite utdrag fra hans foredrag her:

 

Siste taler på konferansen var TV-pastor Egil Svartdal som viste klipp fra programmet «Pastor på prøve» Han sa blant annet vår relasjon handler ikke om hva vi gjør for Gud, men hvem vi er i Gud. Vi er kalt til å være Jesu venner og kalt til fellesskap med andre, sier han.

Det kom veldig mange gode tilbakemeldinger underveis, noe som viste seg når over 70 av deltakerne meldte seg på til neste års konferanse. Neste års konferanse arrangeres 28 – 29 april 2017.