OM OASE

Oase er en inspirasjons- og fornyelsesbevegelse for kristenfolket i Norge. Oase vil ved Den Hellige Ånd utruste kristne til å bygge livskraftige fellesskap og sende dem til verden. Oase visjon er: Vi vil se Guds Rike forvandle mennesker, menigheter og samfunn.  Vi har siden 1980 arrangert en stor sommerfestival for alle generasjoner.

OASE DER DU BOR

Oase ønsker å være en ressurs på lokalplanet i statskirkemenigheter, organisasjonsfellesskap, frikirker og husfellesskap.

GI TIL OASE?

Oase ønsker å være en ressurs på lokalplanet i statskirkemenigheter, organisasjonsfellesskap, frikirker og husfellesskap.