Inspirasjon av ulike slag på Oase

Vi har spurt noen av deltakerne om hvorfor de drar på Oase og kan konkludere med at du får inspirasjon av ulike slag.
21
mar

Inspirasjon av ulike slag på Oase

Vi gleder oss over stor interesse for årets Oase-stevne. Under har vi spurt flere deltakere hvorfor de kommer på Oase. Oase 2017 arrangeres 11-16.juli i Fredrikstad og har program for voksne, ungdom og barn.

Fredrikstad byr på sjøen, fortet, Gamlebyen, et utendørs badeanlegg, – og forhåpentligvis masse sol. Oasevennene går ikke lei av Fredrikstad. Vi skal til byen som har flest soldager i denne landsdelen og byen som i 2017 feirer 450-års jubileum. Stevnet holdes i Kongstenhallen, alt er kompakt og tilbudet til alle generasjoner er nær hverandre.

PÅMELDING OASE 2017

Alle trenger å erfare Den Hellige Ånd som i en realitet i sitt liv. Evangeliet om Jesus Kristus er fundamentet for dette. Oases nød og oppgave er å forkynne dette slik at mennesker, menigheter og samfunnet forvandles. Oase ønsker å legge til rette for et personlig møte mellom den enkelte og Gud, slik at Jesus blir levende i hverdagen og Den Hellige Ånds virke en realitet.

I dette er fellesskapet der alle får utvikle seg og tjenestegjøre for hverandre helt vesentlig. Vi inviterer til et stevne der relasjonen mellom Gud og mennesker, og mellom mennesker av alle generasjoner blir dypere. Oase har et variert program med forkynnelse, lovsang, felleskap og opplevelser som er tilpasset mange behov.

Vi har også fokus på utrustning til felleskap og tjeneste i forsamlinger og menigheter. Vi har store forventninger til årets stevne!

Vi har spurt noen av deltakerne om hvorfor de drar på Oase og kan konkludere med at du får inspirasjon av ulike slag:

Arne Mulen
Prest, Åsane

Kirketilhørighet: Den Norske Kirke

Jeg tror de fleste reiser hjem inspirerte fra Oase til sine kirker og bedehus, staber og utvalg, gudstjenester og bibelgrupper. Oase er et mylder av spiritualitet og trosuttrykk, bønn og lovsang, gråt og glede. Bredden, mangfoldet og friheten er noe av Oase sin styrke. Jeg ser det som en rikdom å lytte til talerne fra andre kulturer og tradisjoner, selv om jeg ikke kan identifisere meg med alle talerne teologisk eller kulturelt. Musikken og lovsangen på Oase er generelt vakker og de er flinke til å ta med nye og gamle sanger. På flere Oase-stevner har jeg fått forbønn fra kloke og trygge veiledere.

Jan Henning Ryd
Avdelingsleder, Bamble

Kirketilhørighet: Frikirken

Vi reiser på Oase fordi det er en god blanding av ferie og oppbyggelse. Det er fint å være på camping sammen med andre som har et felles mål og ønske om felleskap med Gud og mennesker. Vi slapper av i vogna og har et sterkt sosialt fellesskap med mye god prat og hygge. Opplegget for barn og unge gjør at de blir ivaretatt og får en morsom ferie sammen med nye og gamle venner. Vi som foreldre synes at det er fint at Oase gir noe til hele familien. Vi får både avslapping og gudsfelleskap samtidig. Det er variert og godt møteopplegg, med seminarer og bibeltimer. Bønnen i stevnet er med på å gi oss en god opplevelse og et sterkt felleskap i oppbyggelig fortegn.

Bjørn B og Tove Årseth Larsen
Forsker og Inspektør, Trondheim

Kirketilhørighet: Pinsevenner og Salem i Trondheim

På Oase fikk vi se hvordan kristenlivet kan leves i hverdagen etter stevnet. Vi fikk også modellert hvordan en lokal forsamling kan ledes og inspireres. Vi ble overrasket over at vi fikk lære mer om Den Hellige Ånd i praksis på Oase enn i pinsebevegelsen som vi var en del av. Det tiltalte oss å se den varheten og ydmykheten lederne i Oase viste ved stadig å lytte til Den Hellige Ånds ledelse.

Helene Horverak
Daglig Leder i menighet, Byglandsfjord

Kirketilhørighet: Den Norske Kirke

Jeg reiser på Oase hvert år for å få inspirasjon, fange opp hva som rører seg i karismatiske miljøer og kjenne på Guds nærvær. De siste årene har jeg vært praktisk medarbeider, og det har gitt meg nye venner og erfaringer i et positivt arbeidsfellesskap, der det er like naturlig å be for hverandre som å sette seg ved samme bord til et måltid.

Sunniva Liodden
Skoleelev, Modum

Kirketilhørighet: Den Norske Kirke

Jeg har vært på Oase hvert år siden jeg ble født, og for meg er det ingen sommer uten. TenOase har betydd veldig mye for meg! Her har jeg fått mange gode venner, opplevd et godt miljø, bra stemning, flott lovsang og hørt mange inspirerende taler.

Grete Bovim Einstabland
Saksbehandler, Kolbotn

Kirketilhørighet: Den Norske Kirke

På Oase får vi masse inspirasjon til menighetsarbeidet der vi bor. Opplegget for barna er veldig bra og de får nye venner. Hvert år reiser vi inspirert hjem, og vi opplever at også barna har fått et fornyet møte med Jesus.

 

LES MER OM OASE 2017

Skrevet av Bjarte Baasland