9
des

Oase vil satse på den lokale menighet

Mange opplever at Oase fyller en viktig funksjon og er en kraft i kristen-Norge. Menigheter er fylt av mange gode aktiviteter. Ledere og frivillige gjør en fantastisk innsats – og vi skal framsnakke det mangfoldet av arbeid som gjøres!

Men Oase vil alltid spørre etter den radikaliteten som Jesus tilbyr. Den Hellige Ånd vil forvandle livet, fellesskapet og samfunnet!

Norge er Oases åkerland der vi skal pløye dypt, plante og vanne – og så ber vi
om at Gud må gi vekst. Vårt bidrag er bønn og arbeid, og så vet vi at Gud vil
velsigne det!

Vi vil satse mer på menigheter og forsamlinger:

  • I løpet av 2017 engasjerer vi en ny medarbeider. Økt kapasitet gjør det
    mulig å komme mer ut.
  • Vi har fått en frivillig pensjonist som vil arbeide med kurs og seminarer i Oases regi.
  • Vi har tilbud til menigheter om «målrettet menighet», med seminarer og
    oppfølging via Internett.
  •  Ansvarsgruppen «Menighet og team» kan komme til menigheter som ønsker det, som en inspirasjon til fornyelse og åndelig vekst.
  • Ny medarbeider vil koordinere frivillighet. Da kan ressurspersoner i Oase bidra på inspirasjonssamlinger i menighetene med fokus på visjonen: Den Hellige Ånd forvandler liv, forsamling og samfunn.
  • Vi vil tilby inspirasjonskvelder, kurs og seminarer med temaer som: lovsang, bønn for syke, forbønn i forsamlingen og andre temaer som Oase har fokus på.

Vær gjerne med og be for dette!