Foto: Stein Erik Kirkebøen, Aftenposten
10
feb

Oase får ny INSPIRATOR

Stiftelsen Oase har tilsatt Eivind Arnevåg i en 80% stilling som Oase inspirator gjeldende fra sommeren 2017, på foreløpig midlertidig kontrakt.

Eivind har tidligere sittet i Oases lederskap i 6 år og han har i mange år vært og fortsatt  er aktiv i Oases preste-og ledernettverk. Han kommer fra KFUM, hvor han har jobbet i over 30 år.

Eivind vil fortsette som fotballmentor i en 20% stilling og kombinerer dette engasjementet med Oase inspirator stillingen.

Vi er veldig glade for å få Eivind Arnevåg med på Oase-laget og han har et veldig stort nettverk spesielt på Østlandet, men også videre utover i landet.

Eivind vil være knyttet til Oases kontor i Holbergsplass 4 i Oslo, men vil som Oase inspirator bruke en del av sin tid til reisevirksomhet rundt om i landet.

Asbjørn Simonnes

Daglig Leder Oase

Foto: Stein Erik Kirkebøen, Aftenposten