25
mai

Se Oase-program fra Kanal 10

Her kan du se Oase-programmet som ble sendt på Kanal 10 på Kristi himmelfartsdag. Du blir litt kjent med Eivind Arnevåg, nyansatt som inspirator med ledelsesoppgaver i Oase. De prater også om Oase og hva vi ønsker, glimt fra i fjor og årets sommmerstevne.

I bildet over ser du Eivind Arnevåg sammen med festivalsjef Johan Edvard Grimstad.

Kanal 10 skal forøvrig sende fra Oase-stevnet også i år.

Bjarte Baasland