8
des

Julegave til India?

Det er vår bønn at mennesker skal få erfaringer av Gud, og bli satt i brann for Ham, med Den Hellige Ånds gjerning naturlig til stede. Mange har erfart det, og ønsker å leve i denne spennende, pulserende dimensjonen av Den Hellige Ånd.

Vi har et brennende hjerte for Norge, og på vår hjemmeside ligger informasjon om Sommer- Oase-2017 og om vårt arbeid i Norge.

vipps

En fantastisk mulighet!

MEN, – det ligger også en informasjon om en FANTASTISK MULIGHET og et BEHOV vi ikke ser hvordan vi skal kunne hjelpe til med: I India står fem lutherske kirkesamfunn og vil fornyelse, og OaseNorge er deres forankring. Deres ønske er en sunn forvaltning av Den Hellige Ånds nærvær, fornyelse av fellesskap og måten de gjør kirke på for nye generasjoner. Dessverre er disse eldre kirkene i India nokså gammeldagse, og litt fast i gamle tradisjoner.

Det er dessverre også slik at korrupsjon og andre fristelser er sterkere i deres samfunn enn i Norge. Vi vil være med å gi liv og erfaring av en levende Gud, frihetnærvær- tro-bønn-forbønn-omsorg til  troende kristne i nasjonen. Vi ønsker at brødre og søstre i etablerte kirker i India kan få en berøring av Den Hellige Ånd, oppleve troslivet fornyet, bruk av nådegaver, og møteerfaringer som tiltaler både unge, voksne og barn.
Vi bygger på brennende misjonærers innsats og bønn siden starten på 80-tallet, samt at vi har bedt, undervist, trent og bygget tillit de siste seks årene.

Kan vi nå LA VÆRE, – når dørene står vid åpne? Vi har sagt vi skal hjelpe med talere, lovsangsledere, inspiratorer til ungdoms- og barnearbeid, – og 25% av kostnadene til trenings- og fornyelseskonferanser. De må ta sin del for å ha eget eierskap og egne ambisjoner i dette fornyelsesarbeidet.

vipps2Men vi vil og må bidra for at de skal kjenne seg trygge i et litt nytt landskap:

  • Santalkirken (NELC) ber om å få en oppfriskningskonferanse for 1500 personersom er sentrale i alt deres arbeid.
  • Gossnerkirken ber om treningskonferanse for 3-500 ressurspersoner i juni og hjelp til en stor åpen konferanse med mange tusen deltakere i oktober.
  • Tre kirker i sørøst-India har hatt to treningskonferanser og skal ha en stor åpen konferanse med 6 10.000 deltakere nå i januar.

Oase gir 10% av offeret på sommeroasestevnet til å hjelpe, men det holder ikke med alt dette behovet. I denne bønn om julegave håper vi å få et fantastisk overskudd som vi kan sende til og velsigne disse kirkene i India. Vi trenger egentlig å sende 100.000 kr. Hvis 300 av oss gir 330 kr så er vi veldig langt på vei.

Vi ønsker deg og dine en gledelig og velsignet julehøytid og et særdeles godt nytt år. På gjensyn utover i året og til sommeren:

11.-16.juli i Fredrikstad. Påmelding starter i månedsskiftet februar-mars.

Hilsen
Johan Edvard Grimstad
Festivalsjef og medhjelper i India