OM OASE

Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd

Vi vil se Guds Rike forvandle mennesker, menigheter og samfunn.

OASE er en bevegelse som vil inspirere, utruste, utfordre tanke og tro, og utvide vår forståelse og erfaring av Gud. Dette er vårt kall for kirken og nasjonen.

OASES VERDIER

Ledet av Den Hellige Ånd (2. Kor 3,17). Ordet og Ånden holdes sammen. Bønn og tilbedelse.

Enhet blant Guds folk - Oase er en luthersk økumenisk bevegelse med et særlig kall mot Den norske kirke. Forbønn og profetisk betjening.

Elske Jesus. Det personlige møte med Jesus som skaper forvandling (Rom 12,2)

En Oase der du bor?

Oase vil i løpet av 2017 intensivere arbeidet mot menigheter og forsamlinger.

Det kan være tungt å komme hjem fra et stevne og merke at det rike troslivet som fikk utfolde seg på sommerstevnet ikke får den samme støtten i egen menighet eller forsamling.  Oases visjon er at Gudsriket forvandler mennesker, menigheter og samfunnet. Oase vil derfor øke innsatsen for at Oases verdier kan bli levende og både småfellesskap, forsamlinger og i menigheter.

Vi har allerede to grupper: Menighet og Team (Morten Edvardsen) og Målrettet menighet (Eivind Bjørnar Hetlevik) som er ute i felten og følger opp menigheter over tid.
Med to nye medarbeidere i staben: Eivind Arnevåg og Jan Tore Anthonisen, vil kapasiteten øke betydelig. Disse to vil også arbeide for å koordinere flere frivillige Oaseforkynnere.  I tillegg til de som er nevnt over, er allerede nå Mette Boye, Ola Ohm og Asbjørn Simonnes m.fl. klare for å besøke menigheter.  Følg med på nettsidene våre – lista vil bli lenger etter hvert som vi utvikler dette arbeidet.

Ta kontakt med Jan Tore Anthonisen om dette. Jan.tore@oase.no så legger dere sammen en plan for et besøk eller et program over tid der Oase støtter ditt fellesskap eller din menighet.

 

ANSVARSGRUPPER

Oases arbeid er organisert ut i fra ansvarsgrupper. Noen har aktiviteter gjennom året, mens andre er for det meste rettet mot sommerstevnet.
 

Preste og Ledernettverket

Kjernen i arbeidet er PLN grupper rundt omkring i landet. Prester og ledere møtes som med hverandre der de deler...
Les mer
 

Oase Menighet og Team

Oase Menighet og Team ønsker å la de impulsene og ressursene som er tilgjengelig på sommerstevne flyte ut til menighetene...
Les mer
 

Oase Misjon

Oase Misjon vil fremme fornyelse ved Den Hellige Ånd i kirker i andre land, særlig lutherske og med et spesielt...
Les mer
 

Oase Business

Oase Business skal oppmuntre til apostolisk lederskap og profetisk tjeneste i arbeidslivet. Man skal legge tilrette for  for samlinger under SommerOase, konferanser...
Les mer
 

Veiledningstjenesten

Veiledningstjenesten er tilgjengelig under hele Sommer-Oase for deg som ønsker forbønn og/eller samtale om små eller store forhold i troen...
Les mer
 

TenOase

TenOase er en Jesus-etterfølgende bevegelse. Jesus er vår Frelser og vårt forbilde. Vi følger han i alt vi går i,...
Les mer
 

Oase Barn og Familie

Gjennom åndelige opplevelser, gode sosiale relasjoner og et sterkere kjærlighetsbånd til Gud og hverandre, ønsker vi å bygge familier som...
Les mer
 

Vi på taket

Oase Praktiske Medarbeidere bidrar til å realisere Oases mål gjennom praktisk tjeneste. Gjennom dette forvandles vi, og bidrar til forvandling...
Les mer