28
mai

Seminarer på Oase 2017

Hver ettermiddag kl.1430-1530 og kl.1600-1700 har vi seminarrekker på Oase-stevnet. Her ser du oversikt over seminarene i år:

Vannet som symbol i Bibelen, ved Hans Weichbrodt
Tirsdag 1600-1700

Vår ”bibel-sprengte” inspirator fra Svensk Oas vil legge ut om vann som symbolikk og realitet i Gudslivet, både fra Nye og Gamle testamentet. Han har en fantastisk evne til å gjøre bibelen levende og å relatere det til Israel, ettersom han kjenner dem og deres kultur så godt.

Indre Helbredelse, ved Joe Johnson
Tirsdag og onsdag kl.1600-1700

Joe Johnson er tidligere luthersk pastor i California som nå har en sterk tjeneste i sjelesorg og forbønn. Han har en fantastisk evne til å vanliggjøre det å slite med depresjon eller mentale problemer, eller bare det å møte og å fatte håp i det å takle et problem eller en tung side i live.

Liv Berit Heimstad Tønnessen

Foreldrekafeen, ved Liv Berit Heimstad Tønnessen
Onsdag og torsdag formiddag i Betania kl.1030-1230

På foreldrekafeen samles vi rundt småbord og gir hverandre den gode samtalen om den viktige oppdragelsen. Foredragsholder og forfatter Liv Berit Heimstad Tønnessen vil innlede og inspirere slik at alle går hjem med gode nøkler til dager og relasjoner som er låst. For å unngå behovet for barnevakt vil seminaret foregå i stor grad samtidig med formiddagsmøtet (kl.1045-1230), og det vil være en begrenset mengde plasser.

 

 

 

SommerOase hva så? Oase der du bor – innledning Jan Tore Antonissen, Mette Boye og Eivind Arnevåg – Onsdag og lørdag Kl.1430-1530

Oase har som visjon å se Guds rike forvandle enkeltpersoner, menigheter og samfunn. Derfor vil vi å tilby kurs, seminar og inspirasjonssamlinger i menigheter og fellesskap, for at sommerstevnet ikke bare skal bli en god sommeropplevelse. Vi vil at Guds rike skal gå frem, og at mennesker blir utrustet til tjeneste lokalt. På seminaret vil vi informere om Oases verktøy, og tilbud til fellesskap og menigheter. Vi ønsker også å synliggjøre ALPHA-kurset som et viktig redskap og ser dette i sammenheng med Oases øvrige tilbud. På seminaret ønsker vi også å komme i kontakt med enkeltpersoner og fellesskap for å høre hva som er behovet på lokalplan.

Jorunn Djupvik Singstad

Tro på hjemmebane, ved v. Jorunn Singstad Djupvik (Bibelleseringen), dobbeltseminar onsdag kl.1430-1700

Troen er noe vi gjør på hjemmebane, hver dag. Noe vi snakker om, noe vi praktiserer, noe vi mater, noe vi gjør og noe vi kan være stolt av uten å være påtrengende. Hvordan gjør man det i sekulære Norge? Jorunn Singstad Djupvik, som er redaktør for barnebladet i Bibelleseringen, har utviklet dette kurset og brenner for det. Her er verktøykassen og realismen, og det himmelvendte og troen nærværende.

Purpose Driven Church, – David Holden på SKYPE og Eivind Bjørnar Hetlevik
Serie – to dager – onsdag kl.1600-1700 og lørdag kl.1430-1530

Dave Holden (i år via Skype på deler av seminaret), og tidl. sogneprest Eivind Bjørnar Hetlevik som er medlem av Oases Lederskap, har seminarer gjennom året med flere menigheter og husfellesskap i Norge. Det handler om hvordan bygge kristne fellesskap. De har også felles erfaring fra hvordan dette gir helt nytt liv og innhold til menigheter i India og i USA.

Luther-rekken, SOLA-ene, Ved Asbjørn Simonnes og Jeremey King
Serie: onsdag-fredag kl.1430-1530

Skriften alene – og den Hellige Ånd
Troen alene – og den Hellige Ånd
Nåden alene – og den Hellige Ånd.

Nåden, skriften, Kristus alene og Den Hellige Ånd. Seminarserie hver ettermiddag. I forbindelse med 500-års jubileet for reformasjonen vil vi under Oase i år tilby en seminarrekke som aktualiserer de mest fremtredende reformatoriske prinsipper. Asbjørn Simonnes vil, sammen med den lutherske pastoren Jeremey King fra Los Angeles, lede et 3-dagers seminar over temaet: Skriften alene og Den hellige Ånd, Troen alene og Den Hellige Ånd, Nåden og Kristus alene og Den hellige Ånd. Vi ønsker en utveksling med deltakerne over hva disse reformatoriske temaene kan bety utfra et fornyelsesperspektiv, sett utfra en luthersk teologisk synsvinkel.

Ola Ohm

Gudstjenesteseminar – Torsdag, – før gudstjenesten, kl.1430-1530) ved Ola Ohm
Gudstjeneste med fornyelsesregi – Torsdag, kl.1600-1730) i Gamle Fredrikstad Kirke. Ved Ola Ohm, Eivind Arnevåg og Trond Løberg

Seminar om ”Oase” i gudstjenesten og en påfølgende ”Oasegudstjeneste” i Gamlebyen kirke på torsdag ettermiddag i Oase-uka. Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, én har åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydning. (1 kor 14.26) Oase har brutt nytt land når det gjelder bruk av nådegaver i fellesskapet. I Vårt Land 22.februar påpekes det er lite plass til bruk av ulike nådegaver i gudstjenestene omkring i Norge. Også sentrale Oaseverdier slik som lovsang og forbønn for syke har lite rom.

Er det liturgi og rammer som er til hinder? Mangler kirkens folk både erfaringer med og gode eksempler på bruk av lovsang, nådegaver og forbønnshandlinger som en del av Gudstjenesten? Kanskje er det holdninger og forventninger, skepsis og usikkerhet som hindrer? Dette temaet tas opp til drøfting i seminar for prester og ledere torsdagen i stevneuka. Ola Ohm deler sine erfaringer og tanker omkring liturgi, lovsang/musikk og nådegavebruk i gudstjenesten. Første del av seminaret blir en meningsutveksling og erfaringsdeling. Deltakerne få presentert og drøfter et opplegg for gudstjeneste som vi våger å kalle en «Oasegudstjeneste».

Andre del av seminaret er «Oasegudstjeneste» i Gamlebyen. Den er åpen for alle, men vi inviterer spesielt de som har deltatt på seminaret til å erfare mulighetene som gudstjenesten gir. Det blir invitert til forbønn, vitnesbyrd og bruk av nådegaver. Deltakerne kan ta med seg beskrivelse av opplegget / programmet hjem. Hjelp til å lage og gjennomføre slike gudstjentester vil være tilbud fra Oase gjennom vår nye satsing på forsamlinger. Dette inngår gjerne i et større program der menigheten mottar veiledning og støtte i sitt fornyelsesarbeid.

Dave Ping

Teleios – Dave og Pam Ping
Serie: Torsdag og fredag kl.1600-1700

Teleios er et kjent begrep og verktøy i Oase-sammenheng og mange har ved dette fått hjelp til å takle relasjoner både privat og på jobb, og å se annerledes på seg selv. Den internasjonale lederen Dave Ping kommer til Norge for å dele hvordan dette verktøyet fungerer i dag, samt å introdusere drømmeaspektet som det ikke har vært jobbet med før her i landet.

 

Å lengte etter og erfare Hans nærvær – Ronda Hughey,
Torsdag kl.1600-1700

Rhonda Hughey har skrevet boken ”Desperate for His presence”. Dybde og inderlig lengsel etter Gud er noe annet enn panikken i oversettelsen av ”desperate”. Dette er fokuset som blir både for hode og hjerte, – og med praksis. OM du nå lengter mye, lite eller savner å lengte etter Gud, – her er din mulighet.

Jeremey King

Hvordan blir og er man disippel, og å gjøre disipler? – misjonerende hverdagsliv
Fredag kl.1600-1700

Jeremey King er en ung og dynamisk pastor fra Garden Grove, California. Han plantet i 2010 en ny luthersk menighet i Huntington Beach, Radiant Church. Før dette varhan ungdomspastor, lærer på College og forkynner. Jeremey er tilknyttet det nyeste lutherske kirkesamfunnet LCMC (som har vokst fram raskt de siste årene) i USA som er bibelkonservativt og åpen for karismatiske uttrykk. Jeremey har sittet i lederskapet for dette kirkesamfunnet gjennom flere år. Jeremeys forkynnelse er bibelnær, livsnært og et hovedbudskap er å leve ut en misjonerende livsstil. Jeremey er gift med Michelle som er familierådgiver og sammen har de to barn på 7 og 9 år.

 

Ben Cooley

Ben Cooley, – prinsipper for å være en ung kristen leder
Lørdag kl.1430-1530

Noen har åpenbaring om det å være en kristen leder. Det har Ben Cooley som er toppleder i organisasjonen Hope for Justice som er etablert i Storbritannia, USA, Kambodsja og Norge. De jobber mot det moderne slaveriet, enten i sexindustrien eller i arbeidsmarkedet. De jobber praktisk og med å trene opp offentlig hjelpeapparat både i helse og i politi. Dette passer for folk i alle aldre som vil ha innspill på hvordan være en kristen leder.

 

Normal dagsplan under Oase-dagene:

Morgenbønn kl.8.00-9.15
Frokost kl.8.30-10.00
Formiddagsmøte i hovedhallen kl.10.00
Lunch kl.12.30
Seminarrekke 1: kl.1430-1530 (unntak for foreldrekafeen)
Seminarrekke 2: kl.1600-1700
Middag kl.17.30-18.30
Bokbad/bønnearbeid kl.18.00
Kveldsmøte i hovedhallen kl.19.00
Senkveld med diverse program kl.21.30