9
mar

Seminarer Oase 2017

Her er en oversikt over seminarer på Oase 2017. Hele planen er ikke klar og alle har ikke enda fått tildelt riktig dag. Vi kommer tilbake med mer nøyaktig program oversikt innen mai.

Det er både enkeltseminarer, og seminarrekker som bygger på hverandre. De fleste er på ettermiddagen og vil vare ca én time. Noen er dobbeltseminar. Det vil være foredrag, forkynnelse og i noen seminarer vil det være mulighet til forbønn i etterkant.

Seminarene vil variere i oppslutning fra noen håndfull til mange hundre. Det vil være fra foredrag til forkynnelse og av og til også betjening i forlengelsen av det som skjer.

Jorunn Singstad Djupvik

1. Tro på hjemmebane, – Bibelleseringen v. Jorunn Singstad Djupvik, – dobbeltseminar.

Troen er noe vi gjør på hjemmebane, hver dag. Noe vi snakker om, noe vi praktiserer, noe vi mater, noe vi gjør og noe vi kan være stolt av uten å være påtrengende. Hvordan gjør man det i sekulære Norge? Jorunn Singstad, som er redaktør og bibelinspirator i Bibelleseringen, har utviklet dette kurset og brenner for det. Her er verktøykassen og realismen, og det himmelvendte og troen nærværende.

2. Sommeroase, hva så? Eivind Arnevåg, Mette Boye og Jan Tore Anthonisen innleder.

Om Oases verktøy og tilbud til fellesskap og menigheter på lokalplan. Oase har som visjon å se Guds rike forvandle enkeltpersoner, menigheter og samfunn. Derfor vil vi å tilby kurs, seminar og inspirasjonssamlinger i menigheter og fellesskap, for at sommerstevnet ikke bare skal bli en god sommeropplevelse. Vi vil at Guds rike skal gå frem, og at mennesker blir utrustet til tjeneste lokalt. På seminaret vil vi informere om Oases verktøy, og tilbud til fellesskap og menigheter. Vi ønsker også å synliggjøre ALPHA-kurset som et viktig redskap og ser dette i sammenheng med Oases øvrige tilbud. På seminaret ønsker vi også å komme i kontakt med enkeltpersoner og fellesskap for å høre hva som er behovet på lokalplan.

3. Purpose Driven Church i Norge i dag inkl. nettverk for grupper/menigheter som holder på med kursing i Norge, – David Holden og Eivind B. Hetlevik, skypeseminar – en dag.

Dave Holden, tidl. Saddleback, og tidl. sogneprest Eivind B. Hetlevik fra Bergen, har seminarer gjennom året med flere menigheter og husfellesskap i Norge. Det handler om hvordan bygge kristne fellesskap, tjeneste og liv ut fra prinsippene i Purpose Driven Chruch (Målrettet menighet). Det vil være en samlig for disse som andre kan henge seg på for å bli introdusert og for å lære.

4. Indre Helbredelse, – Joe Johnson, – tirsdag og onsdag.
Joe Johnson er tidligere luthersk pastor i California som nå har en sterk tjeneste i sjelesorg og forbønn. Han har en fantastisk evne til å vanliggjøre det å slite med depresjon eller mentale problemer, eller bare det å møte og å fatte håp i det å takle et problem eller en tung side i livet.

5. Å lengte etter og erfare Guds nærvær – Rhonda Hughey, – en serie – hver dag.

Rhonda Hughey har skrevet boken ”Desperate for His presence”. Dybde og inderlig lengsel etter Gud er noe annet enn panikken i oversettelsen av ”desperate”. Dette er fokuset som blir både for hode og hjerte, – og med praksis. OM du nå lengter mye, lite eller savner å lengte etter Gud, – her er din mulighet.

6. Seminar under Luther-jubileet: nåden, skriften, Kristus alene og Den Hellige Ånd. Seminarserie hver ettermiddag.

I forbindelse med 500-års jubileet for reformasjonen vil vi under Oase i år tilby en seminarrekke som aktualiserer de mest fremtredende reformatoriske prinsipper. Asbjørn Simonnes vil, sammen med den lutherske pastoren Jeremey King fra Los Angeles, lede et 3-dagers seminar over temaet: Skriften alene og Den hellige Ånd, Troen alene og Den Hellige Ånd, Nåden og Kristus alene og Den hellige Ånd. Vi ønsker en utveksling med deltakerne over hva disse reformatoriske temaene kan bety utfra et fornyelsesperspektiv, sett utfra en luthersk teologisk synsvinkel.

Jeremy King

7. Fornyelsesdimensjon av kristenlivet, Jeremey King. Å bli, å være og å gjøre disipler. Dagsseminar.

Jeremey er en ung og dynamisk pastor fra Garden Grove, California. Han plantet i 2010 en ny luthersk menighet i Huntington Beach, Radiant Church. Før dette var han ungdomspastor, lærer på College og forkynner. Jeremey er tilknyttet det nyeste lutherske kirkesamfunnet LCMC (som har vokst fram raskt de siste årene) i USA som er bibelkonservativt og åpen for karismatiske uttrykk. Jeremey har sittet i lederskapet for dette kirkesamfunnet gjennom flere år. Jeremeys forkynnelse er bibelnær, livsnært og et hovedbudskap er å leve ut en misjonerende livsstil. Jeremey er gift med Michelle som er familierådgiver og sammen har de to barn på 7 og 9 år.

8. Teleios, Dave Ping. Seminarserie.

Teleios er et kjent begrep og verktøy i Oase-sammenheng og mange har ved dette fått hjelp til å takle relasjoner både privat og på jobb, og å se annerledes på seg selv. Den internasjonale lederen Dave Ping kommer til Norge for å dele hvordan dette verktøyet fungerer i dag, samt å introdusere drømmeaspektet som det ikke har vært jobbet med før her i landet.

9. Vannet som symbol i Bibelen. Hans Weichbrodt. Seminar tirsdag.

Vår ”bibel sprengte” inspirator fra Svensk Oas vil legge ut om vann som symbolikk og realitet i Gudslivet, både fra Nye og Gamle testamentet. Han har en fantastisk evne til å gjøre bibelen levende og å relatere det til Israel, ettersom han kjenner dem og deres kultur så godt.

10. Å bli og å være en leder. Ben Cooley. (fredag)

Noen har åpenbaring om det å være en kristen leder. Det har Ben Cooley som er toppleder i organisasjonen Hope for Justice som er etablert i Storbritannia, USA, Kambodsja og Norge. De jobber mot det moderne slaveriet, enten i sexindustrien eller i arbeidsmarkedet. De jobber praktisk og med å trene opp offentlig hjelpeapparat både i helse og i politi. Dette passer for folk i alle aldre som vil ha innspill på hvordan være en kristen leder.

 

Bjarte Baasland