TENOASE

*OM TENOASE

Oppreiste ungdommer

Vi ønsker å inspirere og investere i ungdommer så de får en tro som er sann, sunn og standhaftig. Vi drømmer om å se oppreiste ungdommer som lever ut livet med Jesus i hverdagen. Liv hvor det kristne livet praktiseres gjennom at mennesker i ulike livssituasjoner finner trøst, oppmuntring og vennskap blant sine kristne søsken. Vi tror at dette skjer når mennesker følger Jesus og preges av ham. Vi ønsker at TenOase skal være et sted hvor ungdommer får mulighet til å ta viktige valg for livet med Jesus og får åpenbart sannheter om Gud og seg selv.

TENOASE 2018

AKTUELT

Nytt fra TenOase

Email

INSTAGRAM

FACEBOOK

TELEFON