OM TENOASE

TenOase drømmer om en Jesus-etterfølgende bevegelse

Jesus er vår Frelser og vårt forbilde. Vi følger han i alt vi går i, oppdager stadig mer av hans sannhet og nyter det livet han har gitt oss. Relasjonen til Jesus er den viktigste relasjonen vi kan lede mennesker til.

Rotfestede ungdommer

Vi ønsker å inspirere og investere i ungdommer så de får en tro som er sann, sunn og standhaftig. Vi drømmer om å se oppreiste ungdommer som lever ut livet med Jesus i hverdagen. Liv hvor det kristne livet praktiseres gjennom at mennesker i ulike livssituasjoner finner trøst, oppmuntring og vennskap blant sine kristne søsken. Vi tror at dette skjer når mennesker følger Jesus og preges av ham. Vi ønsker at TenOase skal være et sted hvor ungdommer får mulighet til å ta viktige valg for livet med Jesus og får åpenbart sannheter om Gud og seg selv.

Levde liv i en levende kirke

Vi tror at den lokale kirken er verdens håp, og at vi er skapt til å leve i det levende fellesskapet som kirken skal være. Vi ønsker å inspirere, lære og engasjere unge mennesker til å bygge sin lokale kirke på en slik måte at de får vokse i sin relasjon til Jesus, og samtidig være med å lede andre mennesker til Han.

En relasjonell bevegelse

Ekte og gode relasjoner er noe alle ønsker, og som betyr mye for menneskers livskvalitet. Vi drømmer om en festivaluke hvor forskjellige tenåringer finner sammen i ekte og ærlige møter og relasjoner, hvor man snakker sant om seg selv, Gud og om livet. En uke hvor man finner nye venner og bevarer og bygger gode vennskap.

En feirende bevegelse

Vi drømmer om en uke med store og forståelige møter, som preges av god atmosfære og Guds nærvær. Vi vil skape møtesteder hvor alle typer tenåringer samles og får delta i sang, musikk, forkynnelse, undervisning og fellesskap som er oppbyggende, inspirerende og interessante. Humor og fest er en stor del av dette.

En disippelgjørende bevegelse

Vi tror at kunnskap i stor grad overleveres ved at noen går foran som eksempel. I alt vi gjør ønsker vi å ta med oss yngre ledere for å trene, rettlede og videreformidle kunnskap, erfaringer og ferdigheter. På denne måten er vi med å styrke den enkelte ungdom, den lokale kirke og vår egen bevegelse, TenOase. I tråd med dette ønsker vi også å inkludere foreldregenerasjonen inn i vårt arbeid. Vi tror at vi har mye å lære av dem, og samtidig at vi kan være med å inspirere dem.