10
mar

Veiledningstjenesten en viktig del av stevnet

Helt fra Oase startet opp for nesten 40 år siden, har vi ønsket å ha et tilbud om samtaler og bønn for mennesker. Når man er borte fra den vanlige hverdagen, hører forkynnelse om ulike tema og slapper av, er det ikke sjelden at det kan dukke opp noe som det hadde vært godt å snakke om. Det kan være minner og vonde sår, det kan være spørsmål om tro og tvil, eller samtaler om det man opplever Gud har talt om. Ofte kan behovet for å drøfte kall til tjeneste, nådegaver og kanskje veien videre også være utgangspunktet for samtale og bønn sammen med en veileder.

Oases veiledningstjeneste har sine røtter tilbake til de første Oasene med Klara Lie som ansvarlig leder. Siden har den blitt utviklet videre, men grunnpilarene er de samme: Omsorg og respekt for enkeltmennesket, veilederne arbeider to og to når de har samtaler, og den gode forberedelsen og opplæringen. Og alle veilederne har taushetsplikt, selvfølgelig.

Veiledningstjenesten består av to typer tjenester, veiledere og Mosestjenere. Veilederne er for de som søker forbønn, mens Mosestjenerne ber stille for veilederne og de som søker forbønn.

Mosestjenesten
Navnet Mosestjener er hentet fra Israels kamp mot amalekittene, som er omtalt i 2. Mos. 17,10-13. Så lenge Moses ba med hendene løftet, hadde Israel fremgang. Mosestjenesten et er en flott tjeneste for den som liker å be. Det er mer en bakgrunnsoppgave, og den passer veldig godt for de som liker å oppmuntre og backe andre.

Veiledningstjenesten
Veiledningstjenesten er et tilbud for alle som kommer til Oase. Den har direkte kontakt med de menneskene som selv ønsker å bli bedt for, eller vil ha en samtale. Når møtene går mot slutten, pleier møteleder eller taler å gi tilbud om bønn eller velsignelse, og folk kan komme framover i hallen. Da ber veilederne en kort bønn for hver enkelt.

Når møtet i hallen er ferdig, samles veilederne et sted i hallen vi kaller for ”møteplassen”. Her kan veilederne bruke mer tid til samtale og forbønn for alle behov den enkelte måtte ha. De som ønsker samtale, kan få det. Ikke alle på Oasestevnet har så lyst til å snakke og fortelle om eget liv. Det er selvfølgelig helt greit. Dette må man styre selv, og da kan man bare be om en enkel forbønn.

Vi gir også tilbud om sjelesorgssamtaler på egne rom, der man kan bestille tid på forhånd. Disse samtalerommene betjenes bare av erfarne veiledere, mange av dem har også formell kompetanse. En av de som har kommet flere år med sin tjeneste på dette er Joe Johnson som får fulle samtaletidsplaner når har kommer på Oase-stevnet.

Felles for alle forbønnssituasjonene er at vi inviterer Den Hellige Ånd inn og vi lytter til Gud for den enkelte. Da kan vi få profetiske ord og bilder, vi kan bli minnet om bibelord, og Den Hellige Ånd kan gi oss tanker, kunnskap og visdom rett inn i situasjonen til den vi ber for. Hvert eneste år opplever vi at mennesker blir berørt av Jesus, til legedom, til tjeneste og nytt mot.

 

Bjarte Baasland