Ansvarsgruppeledere

Jan Terje Voreland

Praktiske medarbeidere
Tlf:  970 59 806
Email: jan.terje@oase.no

Andrea1 (1)
Andrea Wigdel

TenOase – Tenåringer
Tlf: 468 02 462
Email: andrea@oase.no

Steffen Aarhus

BoJoKo – barna
Tlf: 470 21 668
Email: stefni@online.no

Jostein Svalland

Forbønnstjenesten
Tlf: 482 88 601
Email: 
jostein.svalland@hotmail.com

Eivind Bjørnar Hetlevik

Oase Misjon
Tlf: 920 32 962
Email: ehetlevik@icloud.com

TENOASE

TenOase er ungdomsarbeidet til Oase. TenOase arrangerer hovedsakelig et stort sommerstevne for ungdom, men har også noen samlinger og møter gjennom året.

BOJOKO

BoJoKo er Oases barnearbeid. Vi ønsker at barna skal bli tatt for alvor det de er nå, ikke hva de engang skal bli. Det er lett å glemme barna og vi skjønner ofte ikke deres potensial. Vi ønsker at barna skal bli tatt for alvor det de er nå, ikke hva de engang skal bli. Det er lett å glemme barna og vi skjønner ofte ikke deres potensial. 

Praktiske medarbeidere

Praktiske medarbeidere bidrar til praktisk gjennomføring av sommerstevnet. Ansvarsgruppas arbeid kan også være å legge til rette for riggecamp og program i denne. “Vi på taket” er betegnelsen for de praktiske medarbeiderne. Vi har et flott bilde fra Luk 5.17ff om de 4 vennene som praktisk tilrettela for at deres lamme venn skulle få et forvandlende nærmøte med Jesus. Da Jesus så deres tro skjedde underet.

På samme måte ønsker vi å legge til rette for at Oase-deltakerne også får forvandlende møter med Jesus ved å gjøre alt praktisk arbeid og tilrettelegging før, under og etter stevnet. Dette er vår Gudstjeneste. Den gir oss stor glede. Gjennom dugnadsfellesskapet bygges det verdifulle personlige relasjoner som bare kommer gjennom å jobbe side ved side og vite at arbeidet er viktige brikker i en større helhet.

 

Oase misjon

Oase Misjon vil fremme fornyelse ved Den Hellige Ånd i kirker i andre land, særlig lutherske og med et spesielt fokus på kirker knyttet til norsk misjonsarbeid.Oase Misjon har et særlig kall for India og har vært med i ledelsen av flere store fornyelses konferanser. Se video under fra en konferanse i 2017

Se fra Oase-konferanse i India i vidoen over. 

Preste og Ledernettverket

Eivind-Trond Inge

Kjernen i arbeidet er PLN grupper rundt omkring i landet. Prester og ledere møtes som med hverandre der de deler liv og Ordet, lytter sammen til Gud og ber for hverandre. Kjernen i arbeidet er PLN grupper rundt omkring i landet. Prester og ledere møtes som med hverandre der de deler liv og Ordet, lytter sammen til Gud og ber for hverandre.

PLN har som mål å kunne bidra inn mot gudstjenesten ut fra Oase verdiene og har hatt flere seminarer og møter rundt omkring i Norge.

Forbønnstjenesten

Foro: Helge Brunstad

Denne tjenesten som er tilgjengelig for alle deltagere på Sommerstevnet, består av frivillige som har vært samlet i to dager i forkant av stevnet og fått undervisning, delt liv og brukt mye tid sammen med Gud som forberedelse til stevnet.

Vi tilbyr også gratis Samtale og Forbønnstelefon hver mandag kl. 17-21. 

Vårt motto er : «Elske Gud og elske mennesker ».
Under dette mottoet ønsker vi å være medvandrere til de som trenger noen å dele liv med. Vi ønsker å be sammen med, lytte til Gud sammen med, være stille sammen og gjerne dele en velsignelse fra Herren. Vi er ikke terapeuter, men ønsker å være med å formidle Guds kjærlighet og nåde til de som søker forbønn. Alle har taushetsplikt.
Tilbakemeldinger til oss er at: «Det å få mulighet til å bli bedt for, legge av byrder, dele sorger og gleder med et annet menneske», opplever mange er noe av det viktigste som skjer på Stevnet.
Det er ikke alle som har den muligheten hjemme, så dette ønsker vi å legge til rette for, for vi vet at dette har vært med å forandre liv.
Vi ser også at denne tjenesten er med å inspirere noen til å starte denne tjenesten hjemme i sin menighet.
Derfor løfter vi forbønnstjenesten høyt og vi vet og erfarer at denne tjenesten betyr mye for mange!
Så vi vil gjerne si det så tydelig som mulig.
Tjenesten foregår under hele Sommerstevnet. Etter møtene er det mulighet for bli bedt for. Mellom møtene kan du møte opp ved «Walk & pray» plakaten, og ta en liten tur eller en kaffe med en forbeder, og samtidig få en prat.
Du finner oss på «Møteplassen» i hovedhallen.
Alle forbedere går med synlig skilt merket forbeder.