Ansvarsgrupper

Oase er organisert som en stiftelse. Lederskapet fungerer som et styre og tillegg har vi ansvarsgrupper som har ansvar for ulike områder. 

Preste og ledernettverket

Kjernen i arbeidet er PLN grupper rundt omkring i landet. Prester og ledere møtes som med hverandre der de deler liv og Ordet, lytter sammen til Gud og ber for hverandre. Kjernen i arbeidet er PLN grupper rundt omkring i landet. Prester og ledere møtes som med hverandre der de deler liv og Ordet, lytter sammen til Gud og ber for hverandre.

PLN har som mål å kunne bidra inn mot gudstjenesten ut fra Oase verdiene og har hatt flere seminarer og møter rundt omkring i Norge.

VEILEDNINGSTJENESTEN

Veiledningstjenesten har lang tradisjon i Oase. Veiledningstjenesten er tilgjengelig under hele SommerOase for deg som ønsker forbønn og/eller samtale om små eller store forhold i troen og i livet. Både i etterkant av møtene og i egne samtalerom er det muligheter for samtale og forbønn med erfarne veiledere som har taushetsplikt.

tENOASE

TenOase er ungdomsarbeidet til Oase. TenOase arrangerer hovedsakelig et stort sommerstevne for ungdom, men har også noen samlinger og møter gjennom året.

Bojoko

BoJoKo er Oases barnearbeid. Vi ønsker at barna skal bli tatt for alvor det de er nå, ikke hva de engang skal bli. Det er lett å glemme barna og vi skjønner ofte ikke deres potensial. Vi ønsker at barna skal bli tatt for alvor det de er nå, ikke hva de engang skal bli. Det er lett å glemme barna og vi skjønner ofte ikke deres potensial. 

PrAKTISKE mEDARBEIDERE

Praktiske medarbeidere bidrar til praktisk gjennomføring av sommerstevnet. Ansvarsgruppas arbeid kan også være å legge til rette for riggecamp og program i denne. “Vi på taket” er betegnelsen for de praktiske medarbeiderne. Vi har et flott bilde fra Luk 5.17ff om de 4 vennene som praktisk tilrettela for at deres lamme venn skulle få et forvandlende nærmøte med Jesus. Da Jesus så deres tro skjedde underet.

På samme måte ønsker vi å legge til rette for at Oase-deltakerne også får forvandlende møter med Jesus ved å gjøre alt praktisk arbeid og tilrettelegging før, under og etter stevnet. Dette er vår Gudstjeneste. Den gir oss stor glede. Gjennom dugnadsfellesskapet bygges det verdifulle personlige relasjoner som bare kommer gjennom å jobbe side ved side og vite at arbeidet er viktige brikker i en større helhet.

 

OASE MISJON

Oase Misjon vil fremme fornyelse ved Den Hellige Ånd i kirker i andre land, særlig lutherske og med et spesielt fokus på kirker knyttet til norsk misjonsarbeid.Oase Misjon har et særlig kall for India og har vært med i ledelsen av flere store fornyelses konferanser. Se video under fra en konferanse i 2017

Se fra Oase-konferanse i India i vidoen over. 

Visjon

Bli fylt av Ånden. Oase sin identitet og høyere hensikt er: Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd.

Tverrkirkelig

Oase er en økumenisk bevegelse med en evangelisk luthersk forankring og et særlig kall inn mot Den norske kirke. Stiftelsen har ikke erverv til formål.

Formål

Oase er en alminnelig stiftelse som har til formål å arbeide for åndelig fornyelse, utrustning og misjon.

RELATERTE SIDER