Bønnehuset

Bønnehuset i Søndre Skøyen kapell er nå åpent som vanlig hver mandag. Endelig er vi tilbake i rytmen med tidebønner kl.10.00, 13.00 og 19.00. Kapellet er åpent fra kl.09.00-21.00. 

Det blir så bra å kunne møtes igjen til bønn, lovsang, stillhet og fellesskap. På alle samlingene vil det være mulighet for forbønn. Vi opplever Bønnehuset er et tilsvar på bønnen Jesus ber i Joh.17 der Jesus flere ganger ber oss innstendig om «å være ett». Vi kommer sammen og søker hans ansikt og hans hensikt, på tvers av menigheter og meninger. Vi ønsker et bønnehus båret av : ENKELHET OG GLEDE. 

I vår hadde vi Bønnehus på zoom når bønnehuset var stengt, det gjorde at man kunne delta fra hele landet. Mange ønsker at det skal fortsette og utover høsten kommer vi til å ha hybrid samlinger på vår kveldsbønn kl. 19, så det blir mulig å delta gjennom zoom fra hele landet. Første mandagen med zoom blir mandag 6.september og så blir det tilbud annenhver mandag i partallsuker. 

Oase etablerte Bønnehus i Søndre Skøyen kapell sammen med Oppsal menighet høsten 2018. Det er åpent kapell hver mandag fra kl.09-21. Du kan komme og gå som du vil.

DAGSPROGRAM

På alle tidebønnene vil det være muligheter for forbønn, samtale og skriftemål.
Det er også muligheter for forbønn mellom tidebønnene. 
Kapellet er betjent og åpent mellom kl.09-21 og du kan komme og gå som du vil.

Vi følger i hovedsak skoleruta, så tar pause når skolene har ferie ellers har vi åpent hver mandag.

Inspirasjon fra Wales

Vi er inspirert av erfaringene fra retreatstedet Ffald-y-Brenin i Wales for hvordan Guds Nærvær og Den Hellige Ånd har fått virke på underfulle og mektige måter. Bøkene til Roy Godwin; Strømmer av Nåde og Velsignelsens vei er til stor glede og inspirasjon. Vi skal ikke kopiere en metode eller måten å drive et Bønnesenter på, og det er også Godwin tydelig på at vi ikke skal gjøre, men vi tror det er noen prinsipper og noe å lære og ta til seg av budskapet vi kan lese om i bøkene.

Vi samles i enhet og kjærlighet, som kristne brødre og søstre, og sammen ber Den Hellige Ånd om å komme til oss: Med profetisk tale til trøst, oppmuntring og formaning som det står i Skriften. Med legedom til kropp og sjel og ånd. Med utrustning og nådegaver til tro og tjeneste.1.Kor.12,11: “Alt dette gjør den ene og samme Ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil”. Vi velsigner hverandre og vi ber for stedet vi bor på, byen vår og landet vårt.

Enkelhet og glede

Vi ønsker å etablere et bønnehus båret av : ENKELHET OG GLEDE. Du kan være med på tidebønner med lovsang og bønn med en enkel liturgi. Du kan gå tur i flotte omgivelser ved Østensjøvannet og på Nordre Skøyen Hovedgård med store grøntområder. Du kan lage din egen retreatdag og bruke kapellet til bønn, lese, skrive, eller bare være. Vi er spent og forventningsfulle til hvor Gud vil føre oss i dette, men når vi kommer sammen i enkelhet og glede og ber Den Hellige Ånd komme til oss, slik Han vil; Så kommer han!

Spørsmål og henvendelser:

Eivind Arnevåg

Daglig leder

Tlf:  402 40 761
Email: eivind@oase.no

DAGSPROGRAM

Hver mandag i Søndre Skøyen Kapell
Dalbakkveien 39, 0682 Oslo

På alle tidebønnene vil det være muligheter for forbønn, samtale og skriftemål.
Det er også muligheter for forbønn mellom tidebønnene. 
Kapellet er betjent og åpent mellom kl.09-21 og du kan komme og gå som du vil.

spørsmål

Eivind Arnevåg

Daglig leder

Tlf:  402 40 761
Email: eivind@oase.no

RELATERTE SIDER