Digitalt Årsmøte i Oase

Digitalt Årsmøte i Oase ble holdt 26.mai, og som mange andre vil si ble det et annerledes og historisk årsmøte på nett. Årsmøte kunne oppsummere et veldig godt år for Oase.

Det fungerte godt, men vi savner selvsagt nærheten til hverandre ved det å kunne møtes. Det ble ikke foretatt valg av nye medlemmer til Lederskapet, da det trengs en prosess med mindre usikkerhet for den enkelte, til å kunne svare ja eller nei på et slikt verv. 12.september er satt opp som ny dato for et ekstraordinært årsmøte, der vi satser på å kunne foreta valg av Lederskapsmedlemmer.

Årmsøte kunne oppsumere at 2019 ble et veldig godt år for Oase:
– Vi hadde et flott stevne med økt deltakelse på Oase 2019.
– Oase bidro til oppstart av et fornyelses-senter i India. 1000 prester kan nås med kurs og trening.
– Oase bidro til oppstart og drift av tre Bønnehus i Norge
– Vi besøkte rekordmange steder med «Oase der du bor»
– Vi var med på turné med Roy Godwin i 8 byer/steder.
– Vi erfarer at det bygges enhet mellom menigheter lokalt og mellom oss kristne brødre og søstre

Del artikkelen:
Facebook
Email
Twitter

Følg oss

Meld deg på nyhetsbrev