Deltakere om Oase

Vi har spurt noen deltakere hvorfor de drar på Oase år etter år. Mange kommer med vitnesbyrd om hva de har fått fra Oase-stevner. En familiefar sa det veldig konkret: “På Oase har troen flyttet fra hode til hjertet for meg og for min familie” . Vi inviterer til et stevne der relasjonen mellom Gud og mennesker, og mellom mennesker av alle generasjoner blir dypere.

Vi har spurt noen deltakere hvorfor de drar på Oase år etter år. Mange kommer med vitnesbyrd om hva de har fått fra Oase-stevner.

En familiefar sa det veldig konkret: “På Oase har troen flyttet fra hode til hjertet for meg og for min familie” . Vi inviterer til et stevne der relasjonen mellom Gud og mennesker, og mellom mennesker av alle generasjoner blir dypere.

Jeg tror de fleste reiser hjem inspirerte fra Oase til sine kirker og bedehus, staber og utvalg, gudstjenester og bibelgrupper. Oase er et mylder av spiritualitet og trosuttrykk, bønn og lovsang, gråt og glede. Bredden, mangfoldet og friheten er noe av Oase sin styrke. Jeg ser det som en rikdom å lytte til talerne fra andre kulturer og tradisjoner, selv om jeg ikke kan identifisere meg med alle talerne teologisk eller kulturelt. Musikken og lovsangen på Oase er generelt vakker og de er flinke til å ta med nye og gamle sanger. På flere Oase-stevner har jeg fått forbønn fra kloke og trygge veiledere.

Avdelingsleder, Bamble – tilhører Frikirken. Vi reiser på Oase fordi det er en god blanding av ferie og oppbyggelse. Det er fint å være på camping sammen med andre som har et felles mål og ønske om felleskap med Gud og mennesker. Vi slapper av i vogna og har et sterkt sosialt fellesskap med mye god prat og hygge. Opplegget for barn og unge gjør at de blir ivaretatt og får en morsom ferie sammen med nye og gamle venner. Vi som foreldre synes at det er fint at Oase gir noe til hele familien. Vi får både avslapping og gudsfelleskap samtidig. Det er variert og godt møteopplegg, med seminarer og bibeltimer. Bønnen i stevnet er med på å gi oss en god opplevelse og et sterkt felleskap i oppbyggelig fortegn.BJØRN B OG TOVE ÅRSETH LARSEN

På Oase fikk vi se hvordan kristenlivet kan leves i hverdagen etter stevnet. Vi fikk også modellert hvordan en lokal forsamling kan ledes og inspireres. Vi ble overrasket over at vi fikk lære mer om Den Hellige Ånd i praksis på Oase enn i pinsebevegelsen som vi var en del av. Det tiltalte oss å se den varheten og ydmykheten lederne i Oase viste ved stadig å lytte til Den Hellige Ånds ledelse.

aglig leder, Byglandsfjord – tilhører Den Norske Kirke[/ultimate_heading][vc_column_text]Jeg reiser på Oase hvert år for å få inspirasjon, fange opp hva som rører seg i karismatiske miljøer og kjenne på Guds nærvær. De siste årene har jeg vært praktisk medarbeider, og det har gitt meg nye venner og erfaringer i et positivt arbeidsfellesskap, der det er like naturlig å be for hverandre som å sette seg ved samme bord til et måltid.

Sunniva Liodden

Skoleelev,Modum – tilhører Den Norske Kirke

Jeg har vært på Oase hvert år siden jeg ble født, og for meg er det ingen sommer uten. TenOase har betydd veldig mye for meg! Her har jeg fått mange gode venner, opplevd et godt miljø, bra stemning, flott lovsang og hørt mange inspirerende taler.

GRETE BOVIM EINSTABLAND

På Oase får vi masse inspirasjon til menighetsarbeidet der vi bor. Opplegget for barna er veldig bra og de får nye venner. Hvert år reiser vi inspirert hjem, og vi opplever at også barna har fått et fornyet møte med Jesus.

Lik denne artikkelen

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Scroll to Top