Fullt fokus på Bønnehus

Etter 7 års tjeneste i Oase har Eivind Arnevåg informert Lederskapet om at han har sagt opp sin stilling som Daglig leder i Oase fra og med 01.01.2025. 

Han startet som Oase-inspirator i 2017, og fra høsten 2018 har han vært daglig leder. 

«Det å lede Oase sammen med Eivind er en stor glede (han slutter heldigvis ikke helt ennå)» sier styreleder Mette Boye. 

Han er flink til å se folk og lytte til den enkelte, og vi opplever at Oase har hatt en god ro og flyt de siste årene når han har stått ved roret. Han har hatt fokus på velsignelsens vei, og bølgene av dette ser vi når lenger og lenger ut i Norge. Så selv om vi kjenner en sorg over at han går av som daglig leder, ser vi at han nå kan gå enda mer helhjertet inn i det han opplever Gud kaller han til. 

Eivind sier: «Jeg er så takknemlig til Gud og Oase for å ha fått muligheten til å lede denne bevegelsen i 7 år. Det har vært et stort ansvar, men samtidig en glede og en frihet til å prøve å la seg lede av Ånden hver dag og leve i visjonen til Oase: «Bli fylt av Ånden». 

Vitnesbyrdene om hvordan Ånden berører mange mennesker på SommerOase har vært den viktigste motivasjonen for meg. Lederskapet har også i disse årene spisset visjonen vår, og det har gitt resultater.  Vi har hatt en jevn økning i deltakere på SommerOase, og vi har fått besøke mange menigheter med «Oase der du bor», som var noe av det lederskapet i 2017 ønsket skulle skje når jeg kom inn i staben. Jeg vil alltid være en «Oase-mann» og holde kontakten videre», sier Eivind.

Han vil nå rette et større fokus på bønnehus-satsingen i Norge og vil sammen med kona, Merete, lede dette nettverket.  Merete har en liten prosjektstilling i Oase Bønnehus, i 2023 og 2024.  Nå vil de sammen lede Bønnehus-bevegelsen videre, en bevegelse som er i vekst og hvor stadig nye bønnehus blir etablert i landet vårt.

Inspirasjonen kommer fra Wales, og retreatstedet Ffald y Brenin der ca. 10.000 mennesker kommer hvert år på besøk fra hele verden.  Ekteparet Roy og Daphne Godwin har ledet dette stedet gjennom 20 år og var i Norge i 2018 og 2019, både på SommerOase og med turné rundt omkring i Norge. Det gjorde inntrykk på mange. Noen bønnehus ble en respons på besøkene fra Godwin og ikke minst de to bøkene han har skrevet, «Strømmer av nåde» og «Velsignelsens vei». Godwins visjon har, i tillegg til å drive Ffaldy Brenin, hele tiden vært å inspirere til oppstart av  «Local house of prayer» rundt omkring i hele verden. 

Eivind og Merete Arnevåg startet Bønnehuset på Søndre Skøyen kapell i Oslo i 2018 som et samarbeid mellom Oase og Oppsal menighet.  Dette har igjen inspirert mennesker som har følt seg kallet til å starte lokale Bønnehus, og de har på mange måter vært en «fødselshjelper» til nyetablering av Bønnehus i Norge. 

«Dere er et Moderskip for alle oss andre bønnehus», uttalte en annen bønnehusleder nylig, «og det kjennes litt sånn ut nå», sier Eivind.

Lederskapet i Oase har vært en avgjørende støtte både åndelig og økonomisk i oppstartsfase og drift. Nå tror vi tiden er moden for å fristilles og tar derfor et videre skritt i tro.

Tanken er å starte foreningen «Oslo Bønnehus» som skal bruke mer tid og fokus på og fortsette å plante ut nye bønnehus, og samtidig stå sammen med de bønnehusene som allerede er med i nettverket. Dette nettverket er relasjonelt, ikke formelt.

Eivind vil fortsatt ha kontakt med Oase og sannsynligvis vil han fortsette i en deltidsstilling som inspirator. Eivind og Merete vil sammen med lederskapet jobbe fremover med å se på hvordan et eventuelt fornyet samarbeid videre kan se ut mellom Oase og Bønnehusene. På mange måter er det etablert nye «Oaser der du bor», som ikke bare får besøk av Oase, men som blir lokale Oaser der folk hver uke kan komme å være med i et levende og tverrkirkelig bønnefelleskap.  «Vi bygger ikke menigheter, men vi vil være et supplement til menigheter og organisasjoner i Norges land», sier Eivind som legger vekt på at det er Åndens enhet som skal prege Bønnehusene, slik Jesus ba om i Joh.17  «Må de alle være ett , – for at verden skal tro at du har sendt meg ».

Del artikkelen:
Facebook
Email
Twitter

Følg oss

Meld deg på nyhetsbrev