Gave til Oase

I 40 år har vi hatt Oase-stevner i hele landet. Titusener av deltakere har møtt fornyelse og inspirasjon siden vi startet i Kristiansand i 1980.

Mange har fått utrustning og nådegaver gjennom Oases arbeid, og hvert år skjer det fortsatt: Nådegaver tennes på ny eller mennesker får en første erfaring med Den Hellige ånds gjerning i eget liv.

Over 40 år etter starten opplever vi fortsatt et sterkt behov for at Oase skal være plogspiss og spre åndelig fornyelse i Norge. Vi trenger fortsatt Oases stemme til hele det kristne Norge. Et liv i Guds nærhet, nådegaver, åndsfylde og Guds kraft er like sentralt i dag som da vi startet.

Tusen takk for gaven!

Gode grunner FOR å gi til Oase

Takknemlighet

Oase har betydd så mye for meg og mine

Behov

Jeg vil at Oase fortsatt skal finnes

Nød

Jeg vil at Oase skal fremme fornyelse også for andre

Visjon

Oase sin stemme trengs i det kristne Norge.

Aksjon

Jeg vil støtte Oases satsing på arbeid i menigheter og fellesskap

Framtid

Jeg vil at barn og ungdom skal få tro og liv gjennom Oase

Vipps

20764 Stiftelsen Oase

Kontonummer

6318 56 91758

“På Oase har troen flyttet fra hode til hjertet for meg og for min familie” Dette vitnesbyrdet fikk vi fra en Oase-deltaker! Oase sitt kall er å forkynne Det Bibelen sier om Den Hellige Ånds gjerning i våre liv. Den som har fått Guds nåde har også fått nådens gaver. Men gavene må tas imot – og de må tas i bruk! Da forvandles livet!

Nådegavenes plass er først og fremst i menigheten, og der nådegaver er i funksjon vokser menigheten! Vi vil se Gudsriket forvandle menigheter! Behovet for fornyelse er større enn noen gang i kirker, forsamlinger og fellesskap. Oase vil ikke komme som et korrektiv utenfra, men være en ressurs for de som vil søke fornyelse og vekst i egen menighet.

Kristen tro, kirke og kristenliv er i mindre grad enn før med å former samfunnet. Er en av årsakene er at et radikalt og annerledes kristenliv har måttet vike for materialisme og en samfunnstilpasset kristendom? Er en av årsakene at de «vanskelige» sidene ved Guds ord blir fortidd eller bortforklart?

Vi forkynner om Guds tilstedeværelse i våre liv og det gode som følger med.  

RELATERTE SIDER