Våre hovedsponsorer gir deltakere rabatt

Vi er svært glade for både Knif Trygghet og Mercy Ships blir med videre. For en organisasjon med lite faste inntekter betyr slike bidrag svært mye. Nytt i år er at deltakere kan få 200 kr i rabatt fra dem begge.

Mercy Ships
Mercy Ships følger Jesu to tusen år gamle eksempel og gir praktisk, betingelsesløs nestekjærlighet. De bruker sykehusskip, der mannskap og helsepersonell jobber gratis, for å gi håp og gratis kirurgisk hjelp til mennesker i lavinntektsland uten tilgang til et fungerende helsevesen. 

Mercy Ships har nylig fått sitt andre skip og har behov for mange frivillige til sine skip. De har mange ulike oppgaver på skipene.  De trenger helsepersonell, fotograf, motormann, dykker, frisør, rørlegger, elektriker, matros, bilmekaniker, kokke/ stuert, rengjører, kantinepersonell, vertskap etc. Her kan du lese mer om å bli frivllig. 

Rabatt: Mercy Ships gir 200 kr i rabatt per bestilling, om du ønsker mer informasjon om å være frivillig eller fastgiver, samt du som er fastgiver eller har vært frivillig på deres skip.

Knif Trygghet Forsikring
Knif Trygghet er et forsikringsselskap som eies av 53 kristne og ideelle organisasjoner. De representerer derfor en enorm bredde i «kristen-Norge». Overskudd fra forsikringsselskapet gis tilbake til gode formål i både kristne og ideelle organisasjoner.

Forsikringsselskapet har gode tilbud til privatpersoner med tilknytning til kristen-Norge. Driver du en bedrift gjelder det samme for bedriftsforsikringene dine også. Du kan lese mer om forsikringsselskapet på kniftrygghet.no.

Rabatt: Knif Trygghet Forsikring gir 200 kr rabatt per bestilling, til de som allerede har forsikring hos dem og de som ønsker å bli kontaktet for et tilbud på forsikringene.

Del artikkelen:
Facebook
Email
Twitter

Følg oss

Meld deg på nyhetsbrev