Kalender

Oase Bønnehus i Oslo med zoom
Mandag 5.juni

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Zoom - samling for medarb. og andre
Tirsdag 6.juni

Input og oppdatering for de som vil møtes. 

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 12.juni

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Samtale og forbønnstelefon

Hver mandag kl. 17-21. Gratis. Snakk med erfarne forbedere.

Les mer her.

Få besøk av Oase

Oase ønsker å være en ressurs på lokalplanet i statskirkemenigheter, organisasjonsfellesskap, frikirker og husfellesskap.