Oase - retreat på Lia Gård
29.september - 2.oktober

Temaretreat : Å vandre med Den Hellige Ånd

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 3.oktober

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Zoom - samling for medarb. og andre
Tirsdag 4.oktober

Input og oppdatering for de som vil møtes. 

Bønnehus med bønn for syke
Mandag 10.oktober

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 17.oktober

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase Bønnehus i Oslo med zoom
Mandag 24.oktober

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 31.oktober

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase- helg i Innvik Fjordhotell
4-6.november

Tema : «Ved korsets fot – Herre du veit alt»

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 7.november

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Zoom - samling for medarb. og andre
Tirsdag 8.november

Input og oppdatering for de som vil møtes. 

Mortensrud kirke
Oase-helg i Mortensrud kirke
11-13.november

Vissjonssamling med Oase – møter. Åpent for alle

Bønnehus med bønn for syke
Mandag 14.november

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Eivind og Merete
Oase-møter i Kragerø
18-19.november

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 21.november

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase Bønnehus i Oslo med zoom
Mandag 28.november

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 5. desember

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Zoom - samling for medarb. og andre
Tirsdag 6.desember

Input og oppdatering for de som vil møtes. 

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 12. desember

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Samtale og forbønnstelefon

Hver mandag kl. 17-21. Gratis. Snakk med erfarne forbedere.

Les mer her.

Få besøk av Oase

Oase ønsker å være en ressurs på lokalplanet i statskirkemenigheter, organisasjonsfellesskap, frikirker og husfellesskap.