Kalender

Oase Bønnehus i Oslo med zoom
Mandag 5. desember

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Zoom - samling for medarb. og andre
Tirsdag 6.desember

Input og oppdatering for de som vil møtes. 

Zoom - samling for medarb. og andre
Tirsdag 10.januar

Input og oppdatering for de som vil møtes. 

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 16.januar

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 23.januar

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 30.januar

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Samtale og forbønnstelefon

Hver mandag kl. 17-21. Gratis. Snakk med erfarne forbedere.

Les mer her.

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 6.februar

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Zoom - samling for medarb. og andre
Tirsdag 7.februar

Input og oppdatering for de som vil møtes. 

1200x628.Oasehelg.Haugesund
Oase-helg i Haugesund
11-12.februar

Eivind Arnevåg, Mette Boye og Viggo Klausen taler

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 13.februar

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Mini-konferanse med Johannes Hartl
11-12.februar

Mini-konferanse på Søndre Skøyen kapell i Oslo

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 20.februar

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 27.februar

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Samtale og forbønnstelefon

Hver mandag kl. 17-21. Gratis. Snakk med erfarne forbedere.

Les mer her.

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 6.mars

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Zoom - samling for medarb. og andre
Tirsdag 7.mars

Input og oppdatering for de som vil møtes. 

Oase- Lederkonferanse
19-21.mars

Vi invitere til konferanse for prester og ledere

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 13.mars

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase tema-retrat på Tomasgården
23-26.mars

Har vi fått livet ved Ånden, så la oss leve ved Ånden

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 20.mars

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Oase Bønnehus i Oslo
Mandag 27.mars

Hver mandag kl. 09-21. Søndre skøyen kapell.

Tab Content
Tab Content

Samtale og forbønnstelefon

Hver mandag kl. 17-21. Gratis. Snakk med erfarne forbedere.

Les mer her.

Få besøk av Oase

Oase ønsker å være en ressurs på lokalplanet i statskirkemenigheter, organisasjonsfellesskap, frikirker og husfellesskap.