9-14.JULI

Fredrikstad - Kongstenhallen

Bli Medarbeider

BLI MEDARBEIDER

Oase kunne ikke vært arrangert uten medarbeidere. Hvert år bidrar rundt 400 frivillige. Som medarbeider får du være med i et inkluderende fellesskap som har Jesus i sentrum. Du blir kjent med andre medarbeidere og legger til rette for at deltakerne kan bli fylt av Ånden.

Du kan melde deg som medarbeidem i den vanlige påmeldingen. I påmeldingen finner du oversikt over hvilke tjenester vi har behov for.medarbeidere. Dersom du har spørsmål eller lurer på hva du kan bidra med, så kan du kontakte oss her.

Praktisk medarbeider

Kontakt:
Bjarte Baasland
Tlf: 922 17 838 Email: bjarte@oase.no

Betingelser: 
10 – timers arbeid: 400 kr redusert på prisen
24 – timers arbeid: Hele stevnet gratis

Oppmøte:
 Rigging starter fra torsdagen før stevnet også behov, om du bare kan delta under stevnet. 

Referanse for nye: Nei

Oase har utviklet et konsept som vi kaller «Vi på taket». Vi har et  flott bilde fra Luk 5.17 ff om de 4 vennene som praktisk tilrettela for at deres lamme venn skulle få et forvandlende nærmøte med Jesus. Da Jesus så deres tro skjedde underet. Derfor er disse oppgavene så utrolig viktige for hele stevnet. Mange av oss starter stevnet 2-3 dager før stevnet på det vi kaller RiggeOase. Mye skal gjøres klart før stevnet, her er det oppgaver for liten og stor. Du får oppgaver som passer til dine ønsker og kvaliteter. Dagene i forkant har også et åndelig fellesskap som mange verdsetter

Det er mange oppgaver du kan bidra med:

 • Hjelpe å rigge i dagene i forkant (både med og uten muskler)
 • Møteverter
 • Registreringsteam/stevnekontor
 • Brannvakter under møter
 • Parkeringsvakter
 • Vakter på skoler (også nattevakter)
 • Plukke søppel
 • Rydde
 • Renhold
 • Film-team
 • Journalist – team
 • Hjelpe siste dag med nedrigging (både med og uten muskler)4

Forbeder og Mosestjener

Kontakt:
Jostein Svalland
Tlf: 482 88 601 Email: jostein.svalland@hotmail.com

Betingelser: 
500 kr rabatt på deltakeravgift

Oppmøte: Mandag 8.juli om morgenen
Referanse for nye: Ja

Forbeder for de voksne har forbønn og samtale med alle deltakerne. Vi har en viss kvalitetsprosedyre ved rekruttering av nye forbedere. Ønsker du å bli med som ny forbeder eller mosestjener? – Kontakt Jostein Svalland på email / tlf over. Vi må ha en referanse om du er med for første gang. Som veileder ligger det som forutsetning at man er med på «Medarbeiderdagene» i forkant av stevnet.

Mosestjeneren er bønnestøtte for forbederne når disse er i tjeneste. I tjenesten er det vår erfaring at forbederne kjenner seg beskyttet og «holdt oppe» i en mye større grad når de har denne støtten (ref.2.Mos. 17.10-15) Vi erfarer også at samlingene/møtene og talerne blir beskyttet/trygget. Vi vet at uro og forstyrrelser kan oppstå på disse samlingene, derfor ønsker vi å be Herren være tilstede og la sin himmelske fred fylle rommet og de som er til stede, og dermed åpne for Åndens virke. Utfordringen fra oss går da til de som kjenner et kall til å være Mosestjener for BoJoKo og Tenoase sine samlinger, til å melde seg til denne tjenesten. 

Vi vil spesielt utfordre besteforeldre og andre som deltar på stevnet og som ikke har barn med, til denne tjenesten. Foreldre med barn har ofte nok med å følge opp barna sine. En kan være med på enkeltsamlinger, en eller flere dager, alt hva som passer.

TenOase medarbeider

fRA 18 ÅR

Kontakt:
Andrea Wigdel Tlf: 468 02 462 Email: andrea@oase.no

Betingelser: Som medarbeider på TenOase får du gratis stevnepass. Dette inkluderer møter, seminarer og konserter. For overnatting betaler du 250 kr for overnatting, i tillegg kan du kjøpe lunch / middag under stevnet for 250 kr dersom du er student/skoleelev. Så 500 kr totalt alt inkludert om du er student.

Oppmøte: Søndag 07.juli kl 18. 
Referanse for nye: Ja

TenOase hadde ikke vært til uten våre gode medarbeidere. Hvert år har vi med oss stødige og flinke medarbeidere, som legger til rette for at ungdommene skal få bli bedre kjent med Jesus, bli fylt av Ånden og skape gode sommerminner.

 

Som medarbeider får du være med på medarbeiderdager før Oase, hvor du får bli kjent med andre og bli forberedt på å være til stede for ungdommene gjennom uka. Medarbeiderdagenen starter to dager før selve TenOase, og inneholder mye tid til bønn og lovsang, undervisning, mat og annet sosialt.

 

Ønsker du å være med som medarbeider på TenOase? Finn teamet du ønsker å være med i under, og send oss en mail!

 

Praktisk team

Det er mange praktiske ting som må på plass når det skal arrangeres TenOase. Praktisk team trengs både i TenOase-hallen og på medarbeiderskolen. Oppgavene kan være alt fra matlaging, vasking og nattevakt, til rydding av hallen etter møter, sørge for at det er nok vann, hjelpe til å rigge opp div og lignende.

Praktisk team er med på å få hjulene til å gå rundt under TenOase, og gjør så de andre medarbeiderne trives.

 

Gruppeleder

Som gruppeleder er du med på å legge til rette for at ungdommene ungdommene kan bli kjent i litt mindre grupper. Du vil følge opp en gruppe samme med en annen gruppeleder. Dere samles etter morgenmøtene og blir kjent, leker og har det gøy, og snakker om temaene som tas opp.

 

Mediateam

Mediateam er for deg som liker å holde på med film, foto og sosiale medier. Media har ansvar for å dokumentere festivalen og det som skjer fra dag til dag. I teamet er du med på å lage videoer eller ta bilder som kommer på storskjermen under møtene, samt innhold som legges ut på sosiale medier under og etter festivalen.

Medarbeider barna

fra 16 år

Kontakt:
Steffen Aarhus
Email: stefni@online.no

Ellinor Teisbo Haldorsen: ellinorhaldorsen@gmail.com

Betingelser: De som er medarbeidere på BOJOKO gjennom hele stevnet får gratis deltakeravgift. Medarbeidere som hjelper til tre formiddager, får 650 kr i rabatt ved påmelding. Overnatting på skole for medarbeidere koster kun 250 kr for hele uka. Ved påmelding av minst 4 ledere som reiser sammen gjelder et eget spesialtilbud, se mer info her.

Oppmøte: Tirsdag 9.juli kl. 10 møtes alle medarbeidere på BOJOKO til inspirasjon og påfyll. Ledere for grupper på JuniorOase, forbedere og andre ledere på BOJOKO møtes også dagtid på mandag. De som er gruppeledere på formiddagene setter av onsdag og torsdag fra ca. kl.9-14 og fredag ca. kl. 9-16. De som vil være med i forbønnstjeneste for barna blir mest med på kveldsshowene. Alle medarbeidere på OASE er i tillegg hjertelig velkommen til felles medarbeidergudstjeneste mandag kl. 19.

Referanse for nye: Ja, fra pastor eller leder i menighet man er tilknyttet. 

Bli med som medarbeider for barna!  Vi har store forventninger til hva Gud har på hjertet for sommerens stevne og gleder oss til å møte fantastiske barn! Det blir undervisning og lovsang blandet med lek og moro, i møte med gamle og nye venner. Vi tror inspirasjonsdagen/dagene i forkant er viktige og vil gi oss mye påfyll, derfor ønsker vi at alle medarbeidere blir med der.

Er du medarbeider for første gang på BoJoKo trenger vi en referanse.

Her er en oversikt over de vanligste oppgavene vi trenger hjelp til.

Gruppeleder BarneOase
Gruppelederne møtes på morgenen til bønn og lovsang før det blir litt praktisk info. Kl.9.45 står lederne klare for å møte barna og følger gruppa si på barnemøtet. Etter møtet rullerer gruppene på ulike aktiviteter: En hobbyaktivitet, leke ute sammen og spise lunsj sammen. Det er fint å bruke anledninger til å prate om det som skjedde på barnemøtet og gjerne be litt sammen. Kl.13 hentes barna av foreldrene og lederne møtes kort for å høre hvordan dagen har gått.

Du kan være gruppeleder for en gruppe med barn på 4-5 år eller 6-7 år. Det er to gruppeledere på hver gruppe. Du får tildelt et ferdig opplegg. Kom gjerne med ønske om aldersgruppe og hvem du vil lede sammen med. I gruppene med de yngste barna er det opp til 6 barn, i gruppene med de eldste barna er det opp til 8 barn.

Medarbeider JuniorOase

Vi samles til bønn og lovsang om morgenen før det er litt praktisk info. Som medhjelper på JuniorOase hjelper du lederne på en av gruppene: Dreamteam, mesternes mester, fotballgruppe, hobby, kreativ dans, baking eller digital gruppe. Du er også med på møtet i junior-teltet før gruppene starter. Ved mange påmeldinger kan det bli behov for flere hovedledere og dele oss i enda flere grupper.

Forbeder/Mosestjener i for barna

Det er fantastisk å se hvor mange barn som kommer fram til forbønn på kveldene. Vi ønsker å bygge et sterkt forbønnsteam, samtidig som vi ønsker å ha Mosestjenere til stede på møtene for barna. Ta kontakt med Jostein i forbønnstjenesten om du ønsker å stå i en bønnetjeneste med spesielt fokus på barna.

Annet

Om du gjerne vil hjelpe til på BoJoKo, men ikke vet helt hvor du passer inn, eller har en idé som du lurer på om kan gjennomføres, ta kontakt med ellinorhaldorsen@gmail.com. Det vil trenges noen til å hjelpe til på KnøtteOase, samtidig som det kan være behov for andre praktiske oppgaver.