fbpx

Siste nytt

Kommentar om Surpresa Sithole og Oases profil

Det har den siste tiden vært noe debatt i Vårt Land og Dagen vedrørende valg av talere for årets stevne og da særlig angående Surpresa Sithole fra Mosambik, samt om Oases generelle profil.

Gud er alltid nær oss

Tema for Oase 2016 er “I Guds nærhet”. Tore Laugerud, prest i Areopagos, mener radikale erfaringer av Guds nærhet både er en åndelig fordypning for kristne og en vei til kristen tro.

Glade givere ønskes

Oase har mange gode faste givere, og vi trenger mange flere. Oase har nye tilsatte som skal støtte menigheter og fellesskap som vil det samme som Oase.