Oase der du bor

Hvert år hører vi mange vitnesbyrd fra mennesker som har opplevd en fornyelse under Sommer-Oase. Men hvordan ta dette med seg hjem – der de bor?

Mange har et ønske om å leve ut og bringe videre det de har erfart på Oase, men er usikre på hvordan. Oase har ressurspersoner og tilbyr hjelp til menigheter og fellesskap.

Sammen kan vi utforme noe som passer for ditt fellesskap eller din menighet. Lokale behov for inspirasjon og fornyelse må være bestemmende for opplegg. Ofte er det tjenlig å ha flere besøk i en serie. Vi kan også bidra på enkeltarrangement og møter.

KANSKJE VI KAN HØRE SLIKE VITNESBYRD I ETTERKANT:
«Etter undervisningen om å bli fylt av Ånden våget jeg meg frem til
forbønn. – Nå opplever jeg virkelig en dypere glede og fred som jeg ikke har erfart før»

«Etter undervisning om helbredelse skulle vi praktisere og be i grupper.
Jeg la hendene på en i gruppa og ba i Jesu navn om at smerten i ryggen skulle bli borte. Vi ble så inspirert og oppglødd da smerten forsvant!»

Vi er flere «Oase-inspiratorer» som ønsker å bidra. Oases visjon er: ”Bli fylt av Ånden”

Vi kan hjelpe med

Eivind Arnevåg og andre Oase-inspiratorer kan gi:

  • Enkeltmøter: Deltagelse med undervisning og forbønn/velsignelse.
  • Inspirasjonssamlinger: Samlinger med undervisning – lovsang – forbønn/velsignelse.
  • Kurs og seminar: Flere samlinger i sammenheng.
  • Gudstjenester: Deltagelse i gudstjeneste der Oase-verdier blir vektlagt.

       Eksempler på tema som vi ønsker å løfte frem:

  • «Å lytte til Gud»,
  • «Forbønn og helbredelse»
  • «Nådegavenes plass i liv, tjeneste og fellesskap»
  • Guds rike er nær”.
  • Tema med utgangspunkt i Apostlenes gjerninger.
  • Velsignelsens vei

I 1977 ble det startet Helligåndseminar i Storsalen i Oslo. På mange måter kan vi si at det var der Oase ble født. Vi trenger slike seminar for å styrke Åndens liv i våre liv og fellesskap. Det er stort behov for mer kunnskap og erfaring av Den hellige Ånd i våre kristne fellesskap.
På Alpha-kurset som mange i Norge har vært med på, settes det av en hel helg med dette som tema, nettopp fordi vi ser at kunnskapen og erfaringen av Den hellige Ånd ofte er liten og mangelfull hos mange. På Alpha-weekenden undervises det over tre gode spørsmål :
• Hvem er Den hellig Ånd?
• Hva gjør Den hellige Ånd?
• Hvordan bli fylt av Den hellige Ånd?
Dette kan være utgangspunkt for et lørdagsseminar, eller kanskje undervisning fordelt på flere dager? Her kan gjerne flere menigheter i samme område gjøre noe sammen?

Roy Godwin har de siste årene vært til stor inspirasjon for Oase og for mange menigheter og enkeltpersoner i Norge. Gjennom sine bøker og sine mange besøk i Norge har han undervist og delt egne erfaringer fra retreatstedet Fald-y-Brenin. Han har spesielt løftet frem betydningen av å velsigne lokalsamfunn og personer og inspirert til bønnesteder rundt omkring i landet.
I kjølvannet av denne inspirasjonen er det blitt etablert flere bønnesteder. Oase i samarbeid med Oppsal menighet, arrangerer bønnedager i Søndre Skøyen kapell hver mandag. Der er det samlinger tre ganger om dagen. Ut fra en liturgisk ramme inneholder samlingene lovsang, vitnesbyrd, deling av Guds Ord, bønn og velsignelse. Der er det delt mange vitnesbyrd om hva konkret velsignelse har betydd. Initiert av Oase er det også startet tverrkirkelige bønne-og inspirasjonssamlinger i Volda og Aurskog-Høland.
Gjennom mange budskap er det blitt profetert vekkelse og fornyelse for Norge. For at dette skal bli en virkelighet tror vi det er avgjørende at vi vektlegger bønn i forskjellige sammenhenger og på forskjellige måter.
Oase ønsker derfor å inspirere til flere bønnesteder i landet – der du bor!

spørsmål

Eivind Arnevåg

Daglig leder

Tlf:  402 40 761
Email: eivind@oase.no

Send oss forespørsel