fbpx

Oases fundament og motiviasjon

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Noe er på gang, dette er vår tids vekkelse! Dette var hovedoppslaget i Vårt Land mandag 21. februar 1977. Helga før hadde ei gruppe unge lutherske prester og ledere samlet 1200 mennesker til Helligåndsseminar i Storsalen. Noe i forkynnelsen tok tak, slik at folk falt på kne og tok avstand fra det de opplevde som synd i egne liv. Det ryktes at det var kø ved telefonkioskene fordi folk ringte hjem og ville rydde opp i forholdet til sine nærmeste.

De ba Gud om tilgivelse og opplevde at de fikk nåde. Samtidig ble det vakt et nytt åndelig liv som var annerledes enn de hadde erfart tidligere. De unge prestene og mange rundt dem hadde erfart mat kristen tro var mer enn teori. Det som står i Bibelen om Guds kraft, Den Hellige Ånd og nådegaver var blitt til reelle erfaringer og fikk konkrete konsekvenser for forholdet til Gud og medmennesker. Livet i tjenesten ble forandret, Guds kraft virket når de talte, tro og hverdag smeltet sammen. Det ble en brann etter å dele det med andre.

Guds nåde som både ga tilgivende frelse og et nytt og forvandlet liv, særpreget forkynnelsen. Med dette fikk denne karismatiske vekkelsen også et luthersk fundament. En av Oases gründere, Jan Gossner, hentet nylig fram Luthers formulering om at nåden er både Guds miskunnelige sinnelag for Jesu skyld og samtidig nådegaven som er nådens kraft og virkning i den troende. Vi snakker ikke om to sider ved nåden, men nåden er denne helheten der syndere får tilgivelse og med det et nytt liv med nådens gaver.

På Oase har troen flyttet fra hodet til hjertet for meg, og hele familien.

 

Når vi henter dette fram i jubileumsåret for Luther, så snakker vi allikevel ikke om en særskilt Luthersk karismatikk. Men vi ser at den lutherske vektleggingen på «nåden alene» rommer evangeliet om at nåden både gir tilgivelse og skaper et nytt liv i oss. .. den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! 2.kor 5 17.

Dette er fortsatt vårt fundament og vår motivasjon. Vi som nå leder Oase takker de som i lydighet mot Gud startet denne bevegelsen. Og selv om de sterke vekkelsesvindene kanskje har stilnet og kirkebildet har endret seg, forteller Bibelen at Guds anliggende er det samme – og Oases kall er derfor også det samme: Vi vil at mennesker skal motta frelsen og erfare Guds Ånd og kraft i egne liv.

Vi ber frimodig om både fornyelse og vekkelse i vårt folk, og har store forventninger til at denne nådens kraft skal virke også under sommerens Oasestevne i Fredrikstad 11 – 16 juli. Det var dette familiefaren vitnet om etter fjorårets stevne. På Oase har troen flyttet fra hodet til hjertet for meg, og hele familien.

 

 

Bjarte Baasland

Del artikkelen:
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter

Følg oss

Meld deg på nyhetsbrev