OASE TV

Se stream fra en tidebønn fra Bønnehuset disse mandagene:

Mandag 30.03 morgenbønn kl 10
Mandag 6.april middagsbønn kl 13
Mandag 13.april (2.påskedag) kveldsbønn kl. 19

Det er også åpen telefon for samtale og forbønn kl 09-21 hver mandag. Tlf 404 11 420

Her er video fra mandag 30.03, ny tidebønn streames her mandag 6.april kl 13.