fbpx

Påskehilsen og oppdatering om Oase 2020

Vi går inn i påskehøytiden med en ganske annen hverdag enn vi er vant til. Vi er takknemlige for lederskapet i landet vårt og at de leder oss så stødig gjennom en global krise.

La oss alle huske på dem i bønn også i tiden fremover. La oss be om Guds fred både for den enkelte og for landet vårt i denne tiden.

Det er enda ikke lagt ned et forbud mot større arrangementer etter 15. juni, men vi forstår – som mange av dere – at det er svært lite sannsynlig at vi kan gjennomføre et så stort arrangement som Oase andre uken i juli. Det er viktig for oss å ivareta deltakernes helse og sikkerhet, samt bidra i dugnaden for å begrense smitte i sommer.

Om stevnet skulle bli avlyst, så er Oases visjon absolutt ikke avlyst. Vi vil derfor arbeide med hvordan visjonen kan realiseres i året som kommer selv om det ikke skulle bli stevne. Vær med å be for oss i dette arbeidet.  

Så snart eventuell avlysing er avgjort sender vi ut informasjon om evt. refusjon til dere som allerede er påmeldt.

Påskehilsen fra Daglig leder

I disse spesielle tider kan mange kjenne på frykt, usikkerhet og ensomhet.  Det er viktig å ha noen å snakke med  og sette ord på det, som det så fint heter.  Jesus satte ord på sitt innerste på korset.  «Far, hvorfor har du forlatt meg?».  Slik kjente Jesus det, mens han led for vår skyld.  Gud hadde ikke forlatt ham, Han forlater oss aldri, – men Jesus satte ord på sin følelser, tanker og var ærlig.  Jesus fullførte sitt løp.  «Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør»,  sier han og vinner over følelsene og tankene og taler ut i fra sitt hjerte som var fylt av sin Fars kjærlighet og nåde og sannhet. 

Kanskje er dette min viktigste grunn som kristen.  Jeg er aldri alene, selv om jeg kan føle det, tenke det og omgivelsene bekrefter det.  Du er ikke alene.  I Joh.16,32 sier Jesus at …dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la meg bli igjen alene. Likevel, er jeg ikke alene, for Far er med meg.  Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg.  I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»

Ta med deg disse sannhetene gjennom påskehøytiden.  Vi tror på en som har seiret over det onde, og den onde, over virus og all verdens trengsler.  Jesus har seiret over verden!  I det ligger vår frimodighet.  Ikke i oss selv og hva vi får til eller ikke, men Jesus sin seier vil gi oss fred i hjertet og gjøre oss til frimodige disipler.   

Tidebønner fra bønnehuset strameas

Vi har laget tre sendinger fra «Oase Bønnehus»  fra Søndre Skøyen kapell i Oslo.  To av de er sendt og ligger her og på Facebook, som du gjerne kan se på.  Neste kommer 2.påskedag kl.19.00  og er en kveldsbønn.

Vi har også opprettet en samtale og forbønnstelefon som er åpent på de samme tider som Bønnhuset normalt holder oppe på mandager.  Fra kl. 09.00-21.00.  Nummeret er: 404 11 420.  Bruk anledningen på mandag, eller tips noen du tenker har behov for en samtale og evt. ønsker å bli bedt for over telefon av en av Oases veiledere.

Velsignet påske til dere alle.  Håper vi sees om ikke altfor lenge…

 

Hilsen Eivind Arnevåg
Daglig leder i Oase

Del artikkelen:
Facebook
Email
Twitter

Følg oss

Meld deg på nyhetsbrev