Seminarer Oase 2021

Vi har nå åpnet påmelding for seminarer. Seminarene er gratis for deltakere, men vi må ha egen påmelding grunnet smittevern.

Vi har spennende spor og seminarer i år også. I tillegg har vi også noen nettverkssamlinger.  Presentasjon av hvert enkelt seminar og samling følger under påmeldingen.

Spor med rIchard fOTHERGILL

Onsdag 14.juli: ’Historien om «The Filling Station» – og hvordan den kan bringe nytt liv til små steder i Norge!

Richard vil fortelle om hvordan Gud på overraskende vis har brukt «Filling Station» som døråpner til at mennesker har tatt imot Jesus, og blitt fylt av Ånden. Filling Station arrangerer «Oase-lignende» møter over hele Storbritannia. Det er som oftest månedlige møter med lovsang, tale og praksis med bruk av nådegaver i funksjon. Det vil bli muligheter for spørsmål og svar og dialog med Richard, og det blir også tid til bønn i grupper for at Gud kan gjøre noe lignende på ditt sted. Oase der du bor!
Sjekk gjerne hjemmesiden her før du kommer på seminaret.

Torsdag 15.juli: “Profetisk gave som en normal del av hverdagslivet»

Richard har lang erfaring med undervisning og praktisering av den profetiske gaven.  Han vil bruke tid med undervisning fra 1.Kor.12 og 1.Kor.14.  Etter undervisningen vil det bli tid til det de kaller «ministry time», der de vil be Ånden lede oss, til å praktisere den profetiske gave, visdomsord, kunnskapsord, og gi rom for at Gud kan tale til oss på ulike måter.

Spor med BRUCE COLLINS

Bruce Collins 1-min

Fredag 16.juli: Å vokse i erfaringen av Guds kjærlighet
Med utgangspunkt i Paulus sin bønn i Efeserne 3,14 og videre, forklarer Bruce i dette seminaret hvordan den Hellige Ånds kraft kan hjelpe oss til en dypere og mer personlig erfaring av Gud og hans kjærlighet til oss. Det vil også bli en form for praksis etter undervisningen.

Lørdag 17.juli. Guds rike og de fattige
Kirken har ofte ikke grepet hvordan evangeliet om Jesus kan gi utrustning til de fattige rent økonomisk. Bruce har sett tusenvis av svært fattige kenyanske bondefamilier få sine liv forvandlet ved de gode nyhetene om Guds rike, både økonomisk, åndelig, sosialt og miljømessig. Han utfordrer oss i dette seminaret til å tenke nytt i vårt misjonsarbeid, både her hjemme og i utlandet.

Seminar med Eivind og merete arnevåg

Vi ser at Bønnehus er et redskap for Åndens enhet blant kristne i Norge. Flere profetier har sett små bål tennes over hele landet, og vi tror at Bønnehus er en av flere måter Gud nå samler sitt folk til bønn og lovprisning. Eivind og Merete Føyen Arnevåg leder Bønnehuset på Søndre Skøyen kapell i Oslo, og vil på seminaret dele av sine erfaringer etter at de startet opp høsten 2018 sammen med Oppsal menighet.
Hvordan starte og hvordan drive Bønnehus? Hva skal til?

Hvor begynner vi?
Flere bønnehus har startet opp, noen er i startgropa, mens andre lengter og drømmer om at det skal skje nettopp der de bor. Vi vil få noen vitnesbyrd, og vi vil få til en dialog med dere som blir med på seminaret.

Oase der bor
Dessuten ønsker vi å ha fokus på Oases satsing med å reise ut i landet for å inspirere til fornyelse, utrustning og ta Åndens gaver i bruk. Det kan f.eks. være «Hellig Ånd-seminar», Oase-kvelder, Oase-helger rundt visjonen om «å bli fylt av Ånden», Det kan også kombineres med bønnehusfokus, eller det dere ønsker og tror Oase kan være med å bringe til der du bor.

Nettverkssamling
Preste og lederdag

Vi vet at det et utfordrende tider for mange prester, pastorer og ledere. Det har det alltid vært for oss som er ledere. På Oase har vi en god tradisjon for å invitere prester, pastorer og andre i lederfunksjoner i menigheter og organisasjoner til å komme sammen på Oase.

Nå gleder vi oss stort til å komme sammen på Oase!

Torsdag 15.juli kl. 16-17 ønsker vi å ha en samling med dere for å informere litt om Oases Preste- og ledernettverk (PLN).

Trond Inge Tappel er ny leder av PLN-arbeidet i Oase og vil dele tanker rundt: «Hvordan leve i fornyelsen i tjenesten?

Han vil lede samlingen sammen med daglig leder i Oase, Eivind Arnevåg og flere i Oase-ledelsen. Hvordan kan Oase stå sammen med dere ledere i denne tiden? Hva kan Oase bidra med til deg i din tjeneste og til stedet der du bor? Det vil også bli tid til spørsmål og samtale og bønn i grupper.

Onsdag 14.juli: Om du har mulighet til også å komme onsdag 14.juli vil vi anbefale til dere ledere å få med dere Richard Fothergill som vil fortelle om Filling Station som arrangerer «Oase-lignende» møter over 120 steder over hele Storbritannia! Også seminaret samme dag kl. 16-17 om Oase der du bor anbefales og være med på. 

Nettverkssamling
Kvinner i Nettverk

Elin-Fagerbakke

På Oase 2021 blir det samling for kvinner i samarbeid med Kvinner i nettverk fredag 12.juli kl. 16-17.

Vi ser hvor mye det betyr når damer kommer sammen – for å søke Gud sammen – oppmuntre og inspirere hverandre. Vi er glade for at Elin Fagerbakke har blitt med i lederskapet i Oase og vil naurlig nok lede denne samlingen. Vi har også lyst til å høre fra dere – gleder og utfordringer –stå sammen med hverandre skulder ved skulder!

NETTVERKSSAMLING
hAUGE bUSINESS NETWORK

Einar Ekerhovd

Velkommen på samling med folk fra Hauge Business Network.

Vi er et nettverk av menighetsfolk, arbeidsfolk og næringslivsledere som møtes jevnlig til bønn og fellesskap i Bergen. En av våre grupper er Hauge Business Blessings. Denne gruppen drar rundt til bedrifter og forretninger for å lytte til Herren, be for og velsigne både bedrifter, arbeidere og relasjoner.

På Oase nettverkssamlingen vil vi presentere denne tjenesten og selvfølgelig praktisere. Du som er i arbeidslivet, ansatt eller selvstendig, er hjertelig velkommen til å bli med på dette. Er du eier av en bedrift eller forretning vil vi mer enn gjerne velsigne og løfte ditt virke fram for Herren. Kom og hør vitnesbyrd om hva Gud gjør i næringsliv, arbeidsliv og hverdagen til folk.

Del artikkelen:
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter

Følg oss

Meld deg på nyhetsbrev