Oase gir sjaman Verrett litt rett

Oase gir prinsesse Märtha Louise og sjaman Verrett rett i en ting: Det finnes en åndelig virkelighet – og mennesker kan være i kontakt med denne virkeligheten. Oase har nå i snart 40 år vært pådriver for åpenhet rundt det spirituelle og det åndelige i kristen tro.

Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

I all iver etter å ta avstand fra prinsessens og sjamanens virksomhet, tilsløres eller benektes gjerne eksistensen av den åndelige dimensjonen. Også kristne kan bidra til slik rasjonalisme.

Her savner vi kirkers og kirkelederes klare veiledning og offensive stemme. Er ikke hele vår tro bygd på at det finnes en åndelig dimensjon utenom vår forstand?
Gud er ånd (Joh. 1.24) og Han gjorde seg synlig og konkret som Jesus Kristus. På første pinsedag tok Guds ånd fast bosted i den kristne og i menigheten. En definisjon på å være en kristen er at Guds hellige ånd bor i vedkommende. I forsamlinger over hele landet sies det i kor: «Jeg tror på Den hellige ånd».

Men Bibelen advarer mot å gå til feil kilder. Og her er et definitivt skillet mellom oss og sjamanen. Bibelen sier: «Hos deg må det ikke finnes noen …. som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, … som spør gjenferd eller spådomsånder til råds eller søker hjelp hos de døde (5 Mos 18,11). Bibelen ber oss snu ryggen til alle ånder unntatt Gud og Guds ånd: Vi skal bli fylt av Den hellige ånd (Ef. 5.18) og vi skal stå fast mot ondskapens åndehær (Ef. 6.12)

Kristendommen har det fullkomne alternativ til strømningene fra New age og nyreligiøsiteten. Den hellige ånd gir kraft, utrustning og gaver. Det skjer helbredelser og undre. Selvrealisering får helt andre fortegn enn sjamanens. Den fullkomne kjærligheten ligger til grunn for alt. Livet og sinnet blir forvandlet (Rom 12.2). Og viktigst: Den hellige ånd forklarer hva Bibelen sier om at Jesus Kristus døde for oss og at Gud møter oss med nåde. For det kan hodet alene aldri forstå.

Pinsen og vakuumet etter mediestormen en god anledning for kristne biskoper, prester og forkynnere til å snakke høyt og frimodig om Guds ånd og alt Han betyr i vår tilværelse, i våre menigheter og i våre liv.

Gjermund Eikli
Styreleder i Oase

Følg oss

Få siste nytt

Meld deg på nyhetsbrev

Hvorfor delta
på Oase?