Teleios blir egen stiftelse i Norge

Teleios kom til Norge etter at Gary Sweeten og Jens-Petter Jørgensen traff hverandre på en konferanse i Nairobi, for ca 35 år siden.

Denne kontakten ble grunnleggende for utviklingen av veiledertjenesten i Oase og mange menigheter – og for fagmiljøer og fagpersoner i Norge.   

Problemstillingen som skapte teleios-kursene var denne: Hva gjør èn veileder mer effektiv enn en annen? En doktoravhandling ga svaret. Det viste seg at 8 praktiske ferdigheter er avgjørende for hvor effektiv vi er. Har vi disse ferdighetene inne, så blir vi mer effektive. Uten disse ferdigheter, reduseres effektiviteten.

Derfor er basistreningen i Teleios Life International praktisk ferdighetstrening. Kursene har hatt deltagere fra over 100 land – ”for å trene de som trener andre!” Teleios ble første gang organisert i Norge på 80-tallet. De siste årene har det ikke vært en samlende organisering av arbeidet før Teleios Life Norge ble etablert desember 2018.

De har egen Facbook side som du kan besøke her. De har opprettet to arrangement allerede i mai som du kan delta på.

Du kan også besøke hjemmesiden her. 

Få siste nytt

Meld deg på nyhetsbrev

Følg oss

Hvorfor delta på Oase?